Consider excepțională decizia de astăzi a Președintelui României, Traian Băsescu, de înființare a Comisiei Prezidențiale care, în mod firesc, va avea concluzia condamnării criminalității și nelegitimității dictaturii comuniste din România, comisie condusă și coordonată de istoricul și politologul Vladimir Tismăneanu. În acest fel, România va arăta întregii lumi cum trebuie condamnată criminalitatea comunismului: documentat, științific și fără drept de apel. Ca urmare, nimeni din România sau din afara ei, nici un for internațional nu va putea contesta justețea viitoarei condamnări. Pe bună dreptate Președintele României a decis că această condamnare nu trebuie făcută formal: respectiv doar cerându-se iertare în numele statului pentru crimele comise în timpul lui Gheorghiu-Dej și Ceaușescu. Ci numai prezentând așa cum trebuie aceste crime și solicitând condamnarea lor așa cum se cuvine. Președintele României a cunștientizat astfel uriașa suferință a poporului român. Președintele a decis astfel că dreptatea și adevărul nu vor mai fi de-acum înainte vorbe frumoase golite de conținut, așa cum au fost până acum, când nedreptatea era prezentată oficial ca dreptate, iar neadevărul era prezentat ca adevăr.

Președintele României a decis că trebuie să dea curs voinței poporului român exprimată în timpul Revoluției anticomuniste din decembrie 1989, și apoi, în anii care au urmat, prin glasul ferm și solidar al societății civile. Condamnarea crimelor comunismului este premisa reformei morale, a reconcilierii naționale, și finalmente, a bunăstării.

                Subliniez faptul că numirea lui Vladimir Tismaneanu în fruntea viitoarei comisii însemnă certitudinea că România va fi prima țară în care comunismul va fi condamnat așa cum trebuie. Istoricul și politologul Tismăneanu, reputat profesor universitar în Statele Unite, nu va accepta să prezideze o comisie care să nu aibă ca scop prezentarea adevărului și solicitarea dreptății care se va impune față de respectivul adevăr. Vladimir Tismaneanu și-a dovedit competența și buna credință prin tot ceea ce a scris până în prezent despre comunismul din România, argumentând justețea și necesitatea morală a condamnării ferme a crimelor acestuia. Evident, un viitor Raport mult mai bine documentat decat cel propus de mine (anexat Apelului din 10 martie) are nevoie de accesul la arhivele Securității, ale  P.C.R., ale Miliției, ale D.I.E., precum și alte arhive încă secrete. C.N.S.A.S. precum și alte instituții vor trebui sa fie la dispoziția viitoarei comisii. Aceasta va trebui, cât mai curând posibil, să elaboreze un Raport consistent și edificator pentru condamnarea fără drept de apel a crimelor comunismului. Ulterior, aceeași comisie va trebui să elaboreze un raport detaliat care va deveni cu certitudine un studiu de referință majoră în istoria mondială a comunismului.

Sunt sigur că în acest fel, modelul românesc de condamnare a crimelor comunismului va fi urmat mai ales de țări care au îndurat regimuri comuniste de criminalitate extremă, precum cele din fosta Uniune Sovietică, China sau Cambodgia. În plus, sunt sigur că acest demers al României va grăbi căderea comunismului în Coreea de nord sau în Cuba.

Nu în ultimul rând, le mulțumesc celor care ca au semnat Apelul meu. Sunt convins că aceste semnături de prestigiu au catalizat justețea deciziei Președintelui țării. Împreună, vom reuși astfel să redăm României, și totodată să ne acordăm nouă înșine, o șansă enormă: șansa demnității. Prin noi, va renaște demnitatea tuturor celor care au fost victime ale comunismului. Generațiile următoare vor binecuvânta demersul excepțional al României care numai în acest fel va face imposibilă repetarea ororilor comunismului.

 

5 aprilie 2006

 

Sorin Ilieșiu, vicepreședintele Alianței Civice, membru al Grupului pentru Dialog Social și al Fundației Academia Civică, inițiatorul Apelului de condamnare a crimelor comunismului, precum și al Raportului provizoriu de condamnare a acestora.