AFIS

Proiectul are ca scop o mai bună cunoaștere a perioadei 1944-1989 de către studenți, pentru a-i determina să reflecteze asupra caracterului ilegitim și criminal al regimului comunist din România. Întrucât efectele acestei perioade încă sunt resimțite la nivelul societății românești, o mai bună cunoaștere a trecutului recent poate să determine o înțelegere aprofundată a realităților prezente. Contactul cu trecutul va fi realizat, pe de o parte, prin dialogul direct cu cei care au fost martori și victime ale sistemului represiv comunist, iar pe dea altă parte, prin intermediul lectorilor, personalități marcante ale României post-decembriste și istorici specializați pe perioada comunistă.

Universitatea de vară se va desfășura la Râmnicu Sărat în perioada 24-31 august 2007.

Numărul de participanți va fi de 30 de persoane.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă studenții cu vârste cuprinse între 19-25 de ani, din anii I-V de la facultățile de istorie, științe politice, sociologie, jurnalistică, litere, drept, din unitățile de învățământ superior din România și Republica Moldova. 

Toate costurile legate de participarea la Universitatea  de Vară (transport, cazare, masă) vor fi suportate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania.

 

Selecția participanților

Candidații pentru Universitatea de Vară trebuie să trimită un CV, o scrisoare de intenție (de maxim o pagină) și să realizeze două interviuri cu foști deținuți politici și să le transcrie. Interviul se va realiza pe baza unui ghid de interviu standard care poate fi descărcat de pe site-ul IICCR. Înregistrările pot fi făcute pe casete audio sau video, sau în format electronic (mp3, wma, avi). Transcrierea interviurilor se va face în format Microsoft Word, Times New Roman, font 12, cu diacritice, după modelul afișat pe site.

 

Interviurile și transcrierile vor fi trimise pe adresa IICCR și vor fi evaluate de un juriu format din experți ai IICCR.

 

De asemenea, candidații sunt obligați să completeze o declarație privind acordarea drepturilor de folosință al interviurilor către IICCR. Dreptul de folosință al interviurilor va fi cedat IICCR fără nici o pretenție nici din partea celor intervievați nici din partea intervievatorilor. IICCR se obligă să folosească aceste interviuri doar în scop științific cu mențiunea numelor celor intervievați și al intervievatorilor.

Indiferent de decizia juriului, toate interviurile primite vor intra în arhiva IICCR. Declarația poate fi descărcată de pe site-ul IICCR. Candidații care nu vor completa această declarație nu vor fi admiși în competiție.

Înregistrările, transcrierile, declarațiile, CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul IICCR (Strada Matei Voievod, nr. 18, Sector 2, București).

 

Fiecare candidat va fi înștiințat de rezultatele evaluării, cu verdictul admis/respins. Candidații admiși vor primi informații suplimentare despre desfășurarea Universității de Vară.

 

1. Termenul limită de predare a interviurilor și transcrierilor: 15 iulie 2007

2. Evaluarea interviurilor și a transcrierilor: 16 - 31 iulie 2007

3. Anunțarea rezultatelor: 1 august 2007.

4. Universitatea de Vară: 24-31 august 2007.

 

Persoană de contact:

Coordonator de proiect

Cosmin Budeancă

021.252.75.56
universitatea@iiccr.ro