Este cuminte sa   introducem în învatamântul primar si secundar istoria tarii pâna în zilele noastre? Cu ce profesori? Cu ce carti? Cu ce spirit asigurator? Chiar în scoalele consolidate si cu o disciplina peda-gogica seculara se opreste cursul de istoria universala la o epoca despre care pedagogii sunt convinsi ca nu mai prezinta pericolul de a atâta luptele de partid si de controverse ale actualitatii.

Precum în Arhiva pentru actele moarte se face deosebire între arhiva istorica, care se afla în alta parte, si pe care o poate consulta oricine, si între arhiva politica, cu acele acte care nu se dau sa se consulte de oricine, fiindca sunt chestii pendente [subordonate unui interes]: asemenea si mai ales în materie de educatia mintii prin scoala se face la cursul de istorie deosebire între istoria propriu-zisa si între politica actuala. Aceasta din urma nu se admite, desigur, în învatamântul primar si secundar.

Despre cele ce s-au întâmplat în istoria tarii noastre la 1877 si la 1878 afla copiii de la parintii lor, din gazete si, daca nu vor afla îndata, o sa afle în urma, caci este interes de actualitate.

Intr-o stare de cultura ca a noastra, e riscat de a introduce o actualitate politica sub cuvânt de învatamânt istoric în scoala...

Credeti ca la noi în tara este bine sa se introduca - asa cum este spiritul nostru si cearta noastra de partide -, ar fi bine sa se introduca în învatamântul primar si secundar ca programa obligatorie un curs de istorie pâna încoace, la 1880?...

Un guvern conser-vator va da afara din scoale cartea care lauda prea mult pe d. C.A. Rosetti si pe d. Bratianu si va pune o carte care sa laude prea mult pe d-nii Lascar Catargi, Th. Rosetti, Manu sau pe cine voiti din conser-vatori.

Si când va veni alt guvern, va da afara cartea care lauda guvernul d-lor Catargi, Rosetti, Manu si va pune cartea care lauda pe d. C.A. Rosetti si Bratianu; si din lauda în lauda, si din dare afara în dare afara, se va produce confuziunea cea mai mare în copiii cei mai mici, înca din frageda copilarie.

De aceea, este o eroare de a introduce politica zilei pâna în timpul din urma, ca un metod al învatamântului din urma, ca un metod al învatamântului istoriei nationale în scoalele primare.