Scurt istoric

După 23 august 1944, când România a trecut de partea Aliaților, sute de mii de militari sovietici au ocupat țara, timp de 14 ani. La 6 martie 1945, Stalin, prin trimisul său special Vâșinski, a impus României un guvern comunist condus de Petru Groza, chiar dacă Partidul Comunist Român avea mai puțin de 1000 de membri. Represiunea dictată de la Kremlin a început prin arestarea ofițerilor din Armata Română care au luptat împotriva Uniunii Sovietice pentru eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord, provincii ocupate de Armata Roșie în anul 1940. La 30.12.1947, comuniștii au forțat abdicarea Regelui Mihai, ultimul obstacol anticomunist.

Pentru bolșevizarea României, s-a introdus cenzura și sistemul sovietic de învățământ, limba rusă obligatorie, scoaterea religiei și reducerea drastică a limbilor de circulație internațională. Mii de consilieri sovietici hotărau în principalele instituții și întreprinderi aplicând întocmai cele 45 de directive ale documentului secret K-AA/CC113, indicația NK/003/47 emis de NKVD.

Circa un milion de români care s-au opus pașnic bolșevizării României, au fost arestați sau deportați, iar peste o sută de mii dintre ei au fost exterminați. Pe harta României au apărut peste 100 de închisori, lagăre de muncă și domiciliu forțat. 

În închisorile din România s-au aplicat cele mai barbare metode de tortură și s-au comis cele mai oribile crime. Acestea au început pe 6 decembrie 1949 (Sf. Nicolae) la închisoarea din Pitești, unde majoritatea covârșitoare a deținuților politici erau studenți și elevi. Așa numita ?Reeducare prin tortură? cunoscută sub numele de ?Experimentul sau Fenomenul Pitești?, (aplicată pentru prima dată de pedagogul sovietic Makarenko în Uniunea Sovietică pe deținuți de drept comun) a constat în recrutarea unor deținuți politici, ei înșiși în prealabil torturați, cărora li se promitea eliberarea și încadrarea cu grade în securitatea română, în schimbul smulgerii de la ceilalți deținuți politici a tuturor informațiilor ce nu fuseseră declarate în anchete. Pentru aceasta, ei aplicau metode oribile de tortură non-stop, greu de imaginat (apreciate de marele scriitor rus Soljenițân ca ?cea mai teribilă barbarie a lumii contemporane?) care adesea, au condus la exterminarea fizică a multor deținuți. Toate acțiunile de tortură fizică și psihică au fost inițiate și coordonate de generalul Alexandru Nicolski, adjunctul Securității Române și spion sovietic.

În acțiunea de respingere a comunismului ? acest cancer care a afectat major peste o jumătate de secol ființa națională a poporului român ? rezistența personalităților din toate domeniile culturii române a constituit unul din cele mai grele tributuri plătite de poporul român împotriva bolșevizării țării. 

Prin dezbaterile care vor avea loc, simpozionul din acest an își propune să prezinte opiniei publice din țară și de peste hotare atât aspecte privind criminalul experiment de ?reeducare prin tortură? cat și ce s-a întâmplat după aceea cu cei care trecut prin acest experiment, cât și

EXILUL ROMÂNESC-SUFERINȚĂ ȘI SPERANȚĂ.

Este recomandabil să se prezinte aspecte legate de detenție care au urmărit exterminarea fizică sau mutilarea fizică și psihică a deținuților politici, exilul românesc și rezistența anticomunistă, anihilarea actiunilor anticomuniste ale exilului, rolul patriotic al exilului în trecut și prezent.  

Cu ocazia acestei manifestări va avea loc o vizită și un moment de reculegere la Monumentul Memorial ?Experimentul Pitești - Reeducarea prin tortură? în memoria victimelor comunismului.

Autorii interesați sunt rugați să transmită lucrări originale care să prezinte aspecte privitoare la toate formele de opresiune a tineretului, inclusiv prin educația ce se practica în instituțiile comuniste.  

Este recomandabil ca lucrările în extenso să conțină maxim 10-12 pagini A4 scrise în Times New Roman, 11, la un rând, cu următoarele setări de pagină: top ? 55mm, bottom ? 55mm, left ? 38mm, right ?37mm. Lucrările vor conține referințele bibliografice citate în text.

Termenul limită de transmitere a lucrărilor sau rezumatelor este 20 septembrie 2009.

Participanții care prezintă lucrări acceptate au asigurate gratuit cazarea și masa pe perioada simpozionului. Dintre aceștia, cei care sosesc joi seara pe 01 octombrie, se vor prezenta cu actul de identitate la recepția hotelului Muntenia unde vor fi cazați.

Articolele pot conține documente, figuri, poze, tabele care să se încadreze în formatul de pagină prezentat anterior.

Lucrările prezentate vor fi tipărite în volum.

Limbi de prezentare: română, engleză și franceză. 

 

CARD DE CONFIRMARE 


Autori: ............................................................ ......................................................................... .........................................................................

 

Titlul lucrării: ................................................ ......................................................................... ..................................................................................................................................................

 

Limba de prezentare: ...................................

Instituția: ........................................................ .......................................................................... ..........................................................................

 

Persoana și adresa pentru corespondență: ......................................................................... ......................................................................... ...................................................................................................................................................

 

Tel.: ................................................................

Fax : ...............................................................  

E-mail: ...........................................................