Războiul ca fenomen este cauza multor suferințe și sfârșitul multor destine. Nici acest război, sau mai bine zis, acesta mai mult ca oricare altul, nu a scutit populația civilă de dramele sale. Mica comună urbană a Piteștilor care număra în mod normal 30.000 de locuitori, datorită dezastruoasei derulări a evenimentelor, avea să primească în sânul său mulți alți refugiați.

În acest război, atât Piteștiul, cât și Câmpulungul nu constituiau obiective speciale, la momentul respectiv ne-având nici o industrie de importanță strategică pentru economia războiului. Cu toate acestea, atât cele două comunități urbane, cât și restul teritoriului aferent lor, nu au fost ocolite de ?stolurile? de păsări cu ciocul de fier.

La nivel național, Guvernul României pentru a avea o evidență mai riguroasă a rezultatelor pagubelor produse de aviația inamică, a divizat județele în plăși, iar județul Argeș avea 8 asemenea plăși: Titești, Argeș, Jiblea, Stoilești, Dudești, Pitești, Costești și Rociu.

Atacul american de la 1 august, deși a afectat din punct de vedere material prea puțin, dacă nu chiar deloc, pe piteșteni, care au ?beneficiat? doar de o bombă incendiară, și aceea ne-explodată, între Magaziile de Subzistență (ridicată cu promptitudine  de către soldații Secției de Pompieri), din punct de vedere psihic a creat numeroase probleme. Aceasta se datora mai cu seamă și faptului că, dacă orașe importante precum Ploiești, București, Brașov erau apărate de zeci de baterii antiaeriene grele ori ușoare și de numeroase baze aeriene unde se aflau cantonate avioanele de vânătoare, Piteștiul nu se putea ?lăuda? decât cu o singură baterie antiaeriană și aceea plasată în afara orașului ? la podul de peste râul Argeș în satul Bănănăi, singurul obiectiv major din zonă.

Evenimentele care avuseseră loc în ultimele trei luni pe frontul de Est și pe frontul de Sud, față de succesele armatelor nord- americane, engleze și sovietice au făcut ca populația din Pitești și Câmpulung (ca dealtfel și în alte orașe ale țării) să fie pesimistă, mai ales că armata roșie se apropie de granița de est a României.

În același timp, avertismentele date de Radio Londra României, au adus aceeași îngrijorare îi rândurile populației, mai ales că în acest timp avusese loc bombardamentul american asupra Văii Prahovei. De asemenea, bombardarea Constanței în ziua de 28 septembrie 1943 a făcut ca populația acestor orașe să fie îngrijorată, deoarece în cursul verii fuseseră date avertismente prin Radio Londra că și Câmpulungul va fi bombardat având depozite militare instalate la fabrica de hârtie și depozite de carburanți în comuna Furnicoși ?Muscel, la o distanță de cca. 25 km de orașul Câmpulung Muscel. În aceeași situație se găsea și Piteștiul, care la mai puțin de 8 km distanță avea depozitele de muniții de la Bascov.