10. B. Coste către A. G.

Sâmbătă, [7.7.1930]

Scumpul meu prieten,

[Din] fuga trenului îți aștern [..] cuvinte destinate să rămâie [?] o stație bănățeană.

[..] să te îmbrățișez pentru [..] tău succes : licențiat cu [foarte] bine și laureat al concursu[lui pentru] Geneva1. Ai realizat un [tur de] forță prodigios în așa scurtă [vreme]

          [???.] licențiat într-o companie [?] la număr : 91, dintre cari [? foarte] bine [?], Domăneanțu, Adelaida [?]iso, Șteflea, Popa E. și tu.  [La Societatea] Națiunilor2 figurezi în compania inevitabilului domn [?] și a lui Amzăr. [Inform]ații se dau la Institutul [Social], Piața Romană. Sunteți [aștept]ați și la Congresul nu știu cărei [or]ganizații în legătură cu Societatea [Na]țiunilor. Deci succesul e absolut complet3.

          L-am întâlnit pe Bârcă4, pe care l-ai însărcinat cu un comision. Mi l-a cedat mie și în felul acesta am putut afla [că] adresa stenografului Teodor [..] este Calea Văcărești 92.

          [Încă] odată te felicit din [toată] inima pentru [?] Îți voi scrie de[la Timișoara] mai mult.

          Cu dragoste de prieten,

Brutus

D[omniei] sale d[omnu]lui Anton Golopenția, Bozovici, județ[ul] Caraș

__________

Scris cu cerneală pe două jumătăți de foaie (hârtie de corespondență). Atât din plic, cât și din cele două foi, lipsește partea din stânga (ruptă cândva pentru a se lua timbrul de pe plic). Am reprodus, cu completările probabile incluse între croșete), textul reconstituibil al scrisorii. Datarea, între croșete, o reproduce pe cea conținută în ștampila de pe plic care, fiind din Bozovici, se apropie mai mult de momentul în care scrisoarea a ajuns la destinație, decât de cel în care a fost scrisă. AFG.

1A.G. îsi luase licența în Drept și obținuse premiul Grupării universitare române pentru Societatea Națiunilor, care consta dintr-o bursă la Geneva a FUIPSDN (Fédération Universitaire Internationale pour la Société des Nations). Cf. Cronologie, p. LII.

2Congresul de care e vorba e fie Consiliul de la Viena, fie Conferința regională de la Bratislava a Grupărilor universitare pentru  Societatea Națiunilor din Europa Centrală. Cf. Cronologie, p. LIII.

3În text, complect, formă utilizată sistematic de B.C., pe care nu o vom mai semnala.

4Vezi secțiunea A.G. și Mihail Bârcă, în volumul de față.

11. B. Coste către A. G.

Dr. Nicolae Imbroane1, avocat

Timișoara