DOAMNELOR și DOMNILOR de ACASĂ  ȘI  DE   P R E T U T I N D E N I, 

În calitate de membru al Asociației Institutul Român-Biblioteca Română din Freiburg, e.V. și din 1963, de susținător activ și desinteresat al acestei ctitorii a exilului combatant anticomunist român, mă adresez și Dumneavoastră, cu rugămintea de a Vă alătura eforturilor ce se întreprind pentru salvgardarea și asigurarea existenței și funcționării normale a susnumitei instituțiii. 

Biblioteca Română din Freiburg și-a început existența la 1 Mai 1949, din inițiativa profesorului Virgil Mihăilescu și cu sprijinul intelectualilor de prestigiu, a oamenilor de suflet și combatanților anticomuniști români din Freiburg, Germania Occidentală și din cuprinsul a ceea ce s-a chemat Lumea Liberă. În afară de efortul întreprins pentru a poseda un propriu lăcaș, materializat mai întâi în vila donată de A.S. Prințul Nicolae, în Mercy Straße, iar apoi în actualul imobil, din Uhland Straße 7, D- 79102 Freiburg i. Br., (cumpărat în raport de: 1/3 prin propriul efort - cu concursul generos al exilului și emigrației-; 1/3 prin contribuția Landului Badenwürtenberg și 1/3 prin contribuția Republicii Federale Germania, biblioteca a primit sau a procurat, a clasat și tezaurizat, a împrumutat și a pus la dispoziția universităților, instituțiilor de cercetare, cercetătorilor individuali români, germani și a altor interesați, pe toată perioada dictaturii comuniste din Est, tot ce s-a publicat în exil și în emigrația provenită din România, implicit în massmedia occidentală referitor la români și chestiunile conexe ? indiferent de spectrele politice cărora le aparțineau autorii și cei vizați -, și, în plus, tot ce s-a putut cumula și salva din zestrea documentară, științifică, culturală, literară, publicistică, artistică ori de altă natură a României de mai înainte de instaurarea teroarei comuniste, valori care în R.P.R., R.S.R. ,R.S.S.M etc., au devenit inaccesibile, interzise sau au fost distruse în mod premeditat. Institutul - Biblioteca Română din Freiburg a constituit, dincolo de ori ce fel de insinuări partizane, un cadru de interferență și referință a acțiunilor și atitudinilor ce au confruntat exilul și emigrația noastră în ansamblu, dovedindu-se totodată o vatră de cultură și spiritualitate românească autentică.  [...]

În actualul deceniu, Biblioteca, a cărui zestre depășește cca. 90.000 de titluri, bogate colectii de publicatii, manuscrise, piese muzeistice etc, a funcționat numai pe bază de voluntariat, fără retribuiri, grație sacrificiilor a trei persoane în vârstă: ale Directorlui Ion Iancu Bidian (n. 1934), actualei secretare, Doamna Rodica Moschinschki și Doamnei Irina Nasta, care, din cauza sănătății, de trei ani a  renunțat la orice activitate.  

Pentru o buna funcționare Biblioteca are nevoie de trei angajați permanenți, cu diferite grade de răspundere, și de fonduri de întreținere, adică de un buget anual de minimum 60.000-70.000 Euro. Este o sumă greu de adunat dar nu imposibil, motiv pentru care mă adresez și Dumneavoastră, pentru a susține, printr-o donație personală (eventual ciclică/ permanentă) această acțiune ce am dori-o popularizată activ și în rândurile amicilor și cunoscuților, implicit printre persoanele influente și massmedia pentru a se sesiza si sensibiliza factorii de decizie si responsabili -din țară și din Germania-, (deputați, senatori miniștr etc) de la care sperăm si asteptăm initiative și solutii urgente și adecuate.  

Biblioteca Română din Freiburg este o zestre de valoare unică, cumulată în 60 de ani prin sacrificiile și eforturile generațiilor exilului și refugiului posbelic ? aproape  dispărute - și a generozității gazdelor. Biblioteca ? ca orice bibliotecă din lume - nu trebue să dispară! Indiferent cine sunteți sprijiniți - după puteri- concret, moral și logistic salvarea ei!

Prezentul APEL poate fi preluat si trasmis mai departe ? în special cunoscuților și membrilor familiilor dvs. aflați în străinătate.  

Orice donație contează și se expediază numai direct către:

Rumänisches Institut ?Rum. Bibliothek e.V.

Uhlandstr. 7, 79102 Freiburg

Deutsche Bank, Filiale Freiburg,

Konto: 461830 - (BLZ 68070030),

cu specificația expresă ?Spende?-Geldzuwendung, für Rum. Inst.-Rum. Bibl. e.V. pentru care veți primi o adeverință /Bestätigung pentru Einkommensteuer.  

Pentru contacte sau informații suplimentare, în funcție de programul de lucru facultativ, vă puteți adresa Doamnei Secretare Rodica Moschinski sau Domnului Director Ioan Iancu Bidian, la Tel. +49-0761- 7 35 51, Fax: 0761-7 35 51  

Ajutați, ajutați, ajutați o cauză nobilă!

VĂ ROG, NU UITAȚI! 

S Ă N Ă T A T E  și  FERICIRE ! 

Ion DUMITRU- poet, fost editor si combatant ?intru  libertatea cuvântului? etc, in vremuri de urgie...

München, Germania

E-mail: jondumitru@t-online.de

Februarie  2011