Vă invităm la conferințele susținute de Conf. Dr. Aurelia FELEA (Universitatea de Stat din Tiraspol/Chișinău):
 
Joi, 29 mai, ora 18:00, sala 101, Universitatea de Vest din Timișoara (bld. V Pârvan, 4), în cadrul seminarului Școlii Doctorale, conferința cu titlul: Ocuparea Basarabiei și a Bucovinei de Nord de către URSS, în vara anului 1940. O reconstituire întemeiată pe memorialistică.

Vineri, 30 mai, ora 13, sala 203, Universitatea de Vest din Timișoara (bld. V Pârvan, 4), conferința cu titlul: Basarabeni și bucovineni în Gulag. Repere ale identificării de sine, prezente în memorialistică.


Evenimentul este organizat de Universitatea de Vest din Timișoara (Școala doctorală Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie) cu sprijinul Colegiului Noua Europă București.