Comunicat de Presă


Inaugurarea Complexului Memorial Mingir


Inaugurarea Complexului Memorial Mingir va avea loc in ziua de 11 mai 2014 începând cu ora 12h00 in satul Mingir (Hincești) si are ca scop reflectarea evenimentelor istorice si culturale a acestei comunități pe parcursul celor 300 de ani. La acest eveniment, ne va onora cu prezența miniștri, deputați, istorici, oameni de știința din țara, dar și din alte țari precum România, Franța, SUA, Rusia.


Din cercetãrile unor documente de arhivã referitor la istoria comunei Mingir (1519-2004) astãzi populat de circa 6000 de oameni, ca un document din cele mai vechi de dupã prima atestare, sa mai constatat existența Cimitirului Vechi de la începutul sec. XVIII funcțional pînã în 1880, demolat în timpul rãzboiului 1941-1945, dezafectat și îngrijit ca pe un teren sfînt de locuitorii satului pînã în prezent. Avînd în vedere însemnãtatea cultural istoricã a comunei inclusiv și a terenului menționat care este amplasat geografic în mijlocul satului, cu inițiativa financiarã a locuitorului s. Mingir, Iacob Lupanciuc susținut de Consiliul Comunal și a altor consãteni conform deciziei nr.4/8-4 din 22.12.2000 anume în acest cimitir în anul 2001 a fost, înãlțat monumentul celor 226 ostași mingireni cãzuți în rãzboaiele mondiale 1914-1918, respectiv1941-1945.


Reeșind din cele puține date istorice relatate mai sus, o altã inițiativã a A.O. « Pro Neamul » președintele caruia este Iacob Lupanciuc, susținut de Consiliul Comunal prin decizia 4/17-4 din 29 mai 2009 și a GuvernuluiRepublicii Moldova nr. 75 din 12 februarie 2010 în același cimitir s-a hotãrît implementarea proiectului cultural istoric Complexul Memorial Mingir . Conform ședinței consiliului comunal nr. 3/25-7 din 6 mai 2010 responsabil de construcție și de acumulare a surselor financiare se angajeazã A.O. « Pro-Neamul ». Acest complex are menirea de protejare si restaurare a moștenirii culturale, naturale si istorice a comunei Mingir.

Conform proiectului de execuție nr. 412-R din 2010, a fost construit un zid comemorativ însoțit cu diferite lucrãri de sculpturã și arhitecturã amintindu-ne despre unele evenimente și personalitãți din diferite perioade a comunitãții noastre ce ne-au plãmãdit istoria culturii laice, ecleziastice, politice, economice din ultimele trei secole (primii preoți, starosti, vornici, directori de școalã, primari, președinți de colhoz, eroi a muncii socialiste, campioni olimpici, miniștri,vice-miniștri, artiști și alte persoane onorifice de mai încoace).

Un element important si unic al acestui proiect este monumentul executat din granit cu înãltime de 5m în memoria celor peste 900 de victime ale foametei din anul 1946-1947. Acest proiect prevede pentru viitor inscriierea in circuitul turistic Euro regional Siret-Prut –Nistru din zona transfrontalierã strîns legatã și de evenimentele rãzboiului Ruso-Turc din anul 1711 și a Operației Militare Iași-Chișinãudin 1944 desfãșurate în imediata apropiere a satului Mingir.

Coordonator: Asociația Obșteascã « PRO-NEAMUL» si Primaria MINGIR (Hincesti, Republica Moldova)
Parteneri asociativi: Asociatia “La Maison Roumaine”, Asociația Union Interuclturelle “Constellation Culture” si Asociația Doctorilor si Doctoranzilor Basarabeni (Paris, Franța)

Pentru informații complimentare contactați:
PRIMARIA COM. MINGIR :
tel : + 373 26 97 62 38; +37 3 26 97 62 36;
Președintele A.O. «PRO-NEAMUL» Iacob LUPANCIUC :
tel. mobil: +373 69 59 16 77
Galina LAZAR :
tel mobil : 00 33 6 77 89 41 89
www.proneamul.org


Puteți descărca Comunicatul de presă în format PFD accesând link-ul de mai jos.