Centrul Cultural German si Fundatia A Treia Europ? din Timisoara au organizat în zilele de 30 si 31 octombrie 2003 colocviul pe tema: relatiile româno-germane, noi perspective istoriografice. Evenimentul a reunit cercet?tori români si str?ini cunoscuti în domeniul istoriografie relatiilor româno-germane. Lucr?rile prezentate s-au grupat în trei sectiuni: germanii din Banat si leg?turile lor cu alte etnii, istoriografia relatiilor bilaterale si relatiile româno-germane în istoriografia comunist?. În seara primei zile a evenimentului, vernisajul expozitiei Trasee ale memoriei, ce a avut loc la Muzeul Banatului în organizarea Institutului Goethe din Germania, a completat foarte bine tema colocviului prin imagini din timpul celui de-al Doilea R?zboi Mondial. La sediul Fundatiei A Trei Europ? invitatii au putut vedea fotografii, documente si citi fragmente din m?rturii pe tema r?zboiului, selectate din arhiva Grupului de antropologie culturala si istorie oral?. Acestea vor putea fi accesate în curând si de pe site-ul www.memoria.ro În a doua zi a colocviului s-a lansat volumul ?Relatii româno-germane. Studii istorice?, care reuneste mai multe cercet?ri istoriografice. Simpozionul s-a încheiat cu o mas? rotund? despre istoriografia român? actual?.