Primul manual de istorie a comunismului din Romania va fi lansat de Editura Polirom si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania Editura Polirom ?i Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICR) v? invit?, miercuri, 10 septembrie, ora 17.30, la lansarea primului manual de istorie a comunismului din România. Evenimentul va avea loc la Gr?dina Green Hours (Calea Victoriei 120), Bucure?ti, unde vor prezenta: Lucia Hossu Longin ? Secretar General al IICCR; Daniela Zaharia ? Secretar ?tiin?ific al Facult??ii de Istorie, Universitatea Bucure?ti; Excelen?a sa, Domnul Jaap L. Werner ? Ambasadorul ??rilor de Jos la Bucure?ti; Dr. Holger Dix ? Director al Funda?iei Konrad Adenauer Bucure?ti; Dorin Dobrincu ? Cercet?tor la Institutul ?A.D. Xenopol? ?i Coordonator al Comisiei Preziden?iale de Analiz? a Dictaturii Comuniste din România; Liliana Preoteasa ? Director în cadrul Ministerului Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului; Victor Rebengiuc ? actor; Liviu Mihaiu ? jurnalist; Raluca Grosescu ? cercet?tor în cadrul IICCR. Ap?rut sub egida IICCR, la 18 ani de la c?derea regimului comunist, manualul reprezint? primul demers de acest gen. Autori: Mihai Stamatescu, profesor de istorie la Liceul Teoretic ?Traian Lalescu? din Or?ova. Raluca Grosescu, coordonator al Departamentului Documentare ?i Cercetare din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. Dorin Dobrincu, cercet?tor la Institutul ?A.D. Xenopol?, coordonator al Comisiei Preziden?iale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Andrei Muraru, cercet?tor la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România. Liviu Ple?a, cercet?tor la Consiliul Na?ional de Studiere a Arhivelor Securit??ii, membru al Comisiei Preziden?iale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Sorin Andreescu, profesor de istorie la ?coala nr. 165, Bucure?ti. Marius Oprea, pre?edintele IICCR, consider? c? apari?ia unui astfel de manual era necesar? în România: ?În 10 decembrie 1987, ni?te necunoscu?i incendiau, în semn de revolt?, imensa statuie a lui Lenin care se afla pe atunci în fa?a Casei Presei Libere (fosta Casa Scînteii). Într-un gest temerar, ei au scris pe soclul statuii: ?Da?i-ne ?ara înapoi!?. Istoria ne înva?? îns? c? zeii ?i credin?a în ei nu mor, chiar dac? statuile ard. Nu întîmpl?tor, acest manual, primul de istorie a comunismului din România, apare abia la 18 ani de la c?derea regimului. Tr?im înc? într-o lume care se fere?te s? vorbeasc? deschis despre trecut. Vrem s? v? desprindem de ea.? Manualul dezv?luie spre lectur? ?i instruire teme precum: Comunismul în România interbelic?, Preluarea puterii (1944-1947), Partidul Comunist Român, Institu?iile statului, ?Cel?lalt? în regimul comunist, Distrugerea societ??ii civile ?i represiunea politic?, Monopolul ideologic. Manualul dezbate, totodat?, subiecte precum economia, via?a cotidian?, politica extern?, rezisten?a ?i disiden?a în timpul regimului comunist ?i anul 1989. Volumul este înso?it de DVD, realizat de IICCR cu sprijinul Televiziunii Române ?i TVR Media. Intitulat ?O zi la Televiziunea Român? în 1988?, acesta prezint? exemple de emisiuni difuzate în cele dou? ore de program al TVR din 1988. DVD-ul constituie o surs? istoric?, prezentat? în form? video, înso?it? de exerci?ii. Referen?ii acestui manual sînt Dr. Dennis Deletant, Dr. Stelian T?nase, Dr. Daniela Zaharia. Persoana de contact IICCR: Raluca Grosescu ? telefon: 0728.040.872