Subiectul acestui film este legat de felul în care o instituţie-cheie a statului comunist din România ? SECURITATEA -  a acţionat în anii șaptezeci și optezeci ai secolului trecut pentru a controla, supraveghea și, în unele cazuri, pentru a reprima cetăţenii cu scopul domesticirii lor din perspectivă ideologică.

În anii ?70 ? ?80 ai perioadei comuniste, Securitatea ajunsese la ?vârsta maturităţii?. Anchetele ei nu mai erau la fel de brutale fizic precum în anii precedenţi, și nici mijloacele ei rudimentare, precum în anii ?50.

De aceea am considerat interesant să schiţăm un portret al Securităţii acelor vremi, dar nu unul abstract, al studiilor academice, ci mai degrabă un portret reconstituit prin experienţa directă a unor oameni, care consultându-și dosarul, au acceptat să ne împărtășească amintirile lor. .

Așa s-a născut documentarul ?Supravegheat de Securitate în anii ?70-?80? ? din mărturiile unui muncitor, ale unui student, ale unui profesor și ale unei învăţătoare. Cu toate episoadele inerente unui astfel de demers, de la cele pline de ridicol, precum pedeapsa ţinutului tabloului lui Ceaușescu cu nasul, pentru ca apoi, după ce l-ai scăpat, să fii acuzat că ?l-ai dat jos pe tovarășul secretar general?, până la episoadele dramatice în care oamenii ajung în pragul sinuciderii.

Nu teoretizăm, nu tragem concluzii și nu lansăm acuzaţii. Lăsăm oamenii de astăzi să vadă și să judece cu mintea lor.

 Noi doar am oferit prilejul ?subiecţilor? Securităţii (din anii ?70 ??80) să își expună părerile și experienţe personale trăite.

Este un film ? mărturie despre o epocă care din punct de vedere istoriografic este mai puţin acoperită, comparativ cu perioada timpurie a comunismului, perioada ?terorii?. Subiectul filmului este exclusiv legat de cei urmăriţi, supravegheaţi de Securitate. Doar în plan secund apar ofiţerii și informatorii. Ei, însă, vor fi subiectul unor viitoare iniţiative de acest fel, în măsura în care aceste personaje vor dori să își facă auzite ?vocile? și comunicate experienţele.

Ne adresăm, în primul rând, celor care nu au trăit și nu cunosc trecutul recent al României, respectiv tinerilor. Le propunem această fantă către trecutul recent într-o manieră educativă, care să le trezească curiozitatea pentru a întreba, pentru a se lămuri, de ce nu, pentru a cerceta.

Credem că, pentru fiecare dintre noi, filmul reprezintă un test al capacităţii de a ne poziţiona lucid faţă de trecut și un argument pentru viitor, la 20 de ani de la căderea blocului comunist.

Filmul este realizat de un regizor care are experienţa profesională a filmului documentar, a filmului despre comunism, dar și experienţa personală și de familie a represiunii comuniste.

Pelicula a fost realizată prin munca entuziastă a unei echipe de cercetători de la CNSAS, vreme de aproape un an.

 Vizionare plăcută!

 

Echipa care a realizat filmul:

Documentare, interviuri și scenariu realizate de: Cristina Anisescu, Virgiliu Țârău, Denisa Bodeanu, Liviu Burlacu, Daniela Iamandi, Mihai Demetriade, Cipriana Moisa, Adelina Ștefan, Nita Chivulescu și Nicolae Mărgineanu.

Comentariul: Virgiliu Țârău

Asistent sunet: Octavian Mirea

Mixajul: Nicolae Mărgineanu Jr.

Montajul: Nita Chivulescu

Muzica: Petru Mărgineanu

Imaginea: Bogdan Silvestru

Traducerea filmului în limba engleză: Vlad Petrea

Grafica filmului: Andrei Mănescu        

Regia: Nicolae Mărgineanu

Film realizat de Studioul AGER FILM

 

Dorim să mulţumim!

Un cuvânt de apreciere și mulţumire se îndreaptă spre toţi aceia care au acceptat să fie intervievaţi, împărtășindu-ne povestea vieţii lor.

 

Recunoștinţa și speranţa unei viitoare colaborări, se îndreaptă spre regizorul Nicolae Mărgineanu, cel care a știut să fructifice cu măiestrie și profesionalism - alături de excelenţii săi colaboratori - în filmul documentar, munca de cercetare desfășurată. Nu în ultimul rând, mulţumiri se cuvin adresate instituţiilor care logistic și financiar au sprijinit materializarea acestui proiect.

 

 În special programului "Europe for Citizens" ?2007-2013 din cadrul Education, Audiovisual and Culture Agency care a asigurat o parte din finanţarea proiectului.

 

Consiliului Naţional pentru Studierea Securităţii, tuturor angajaţilor săi care au ajutat la finalizarea proiectului din perspectivă economică, juridică sau administrativă.

 

Arhivei Naţionale de Filme pentru fructuoasa cooperare la realizarea documentarului.

 

Apoi, instituţiilor partenere în diseminarea iniţială a rezultatelor proiectului, Facultăţii de Istorie și Filosofie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Oficiului Comisarului pentru Prezervarea Arhivelor Ministerului Securităţii Statului din fosta RDG ("Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik").

Fără acest sprijin iniţiativa noastră ar fi rămas probabil în stadiul de proiect!