GRUPUL ȚINTĂ al proiectului îl reprezintă elevii înscriși în clasele V-XII în unităţile de învăţământ din România din circuitul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, atât din mediul urban, cât și din cel rural. 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI.

Proiectul constă în lansarea a două concursuri cu tema Familia mea în comunism, unul de eseuri și cel  de-al doilea de artă grafică.

1.    Concursul de eseuri se adresează elevilor înscriși în clasele V-XII. Participanţii vor redacta un eseu pe tema Familia mea în comunism

§  Textul trebuie să aibă o dimensiune cuprinsă între 3 și maxim 5 pagini, scrise la calculator cu font Times New Roman, dimensiunea caracterului 12, la 1 rând și ? și va avea un titlu ales de participant. Eseul va fi însoţit de Fișa de înscriere obligatorie, necompletarea acesteia atrăgând descalificarea lucrării. Pentru variantele electronice, Fișa de înscriere va fi atașata la mail împreună cu lucrarea.

§  Data limită de predare a eseurilor este 1 mai 2010. Eseurile vor fi trimise, fie în variantă tipărită, prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa IICCMER, str. Gen. David Praporgescu, nr. 33, sector 2, București, cod 021966, fie în variantă electronică la următoarea adresă e-mail: concurseseu@iiccr.ro . Emitentului i se va confirma automat primirea e-mailului său. 

§  Eseurile vor fi evaluate separat, după cum urmează: clasele V-VIII și clasele IX-XII.

§  Juriul va fi format din experţi ai IICCMER și MECTS.

§  Doar profesorii coordonatori implicaţi în proiect vor primi diplome de participare. Diplomele vor fi trimise școlilor participante prin poștă, cu confirmare de primire.

§  Eseurile câștigătoare vor fi publicate de IICCMER într-un volum, care va fi distribuit în librării.  

§  Festivitate de premiere va fi organizată de IICCMER la București, unde toţi câștigătorii vor fi invitaţi.

§  Premiile, însoţite de diplome, vor fi următoarele: 

Clasele V- XII

Clasele V-XII din școli și licee de artă

1 Premiu I constând în

§  1  aparat foto digital

1 Premiu I constând în

§  1 aparat foto digital

1 Premiu II constând în

§  1 iPod

1 Premiu II constând în

§  1 iPod

1 Premiu III constând în 

§  1 Flash Pen

1 Premiu III constând în 

§  1 Flash Pen

2 Menţiuni constând în  

§  1 Enciclopedie de istorie universală

2 Menţiuni constând în  

§  1 Enciclopedie de istorie universală

 

 


  • Pagini:
  • 1
  • 2