De ce aţi plecat din Orșova?

Din Orșova am plecat în 1954, fiindcă aici cum îi la noi la ţigani, noi tră să facem după părinţii noștri. Când ne căsătorim, tră să luăm o fată sau să dăm o fată la cineva care-i tot dintr-un neam bun. Așa au făcut și părinţii mei. Numa că io n-am nimerit așa ceva. Cum să vă spun, că fata era frumoasă, n-am avut ce să spun. Era așa cum tră să fie o fată frumoasă și cinstită și părinţii inclusiv. Numa tată-său era un om care la băutură nu știa la omenie și la cinste. Pă mine asta m-a determinat și mi-am ales eu singur pe alta și m-am luat și am plecat la București cu ea.

Părinţii au fost de acord?

Păi acum cum să vă spun io, părinţii nu prea au fost de acord, fiindcă pă fata aceia cu care eram logodit aveam 15 galbeni puși ca un fel dă garanţie și jumătate scrisă-n vândut pă ea (casa). Și văzând că nu ne înţelegem bine cu părinţii ei, mai ales cu tată-său, io m-am gândit că n-o să ajungem bine și m-am detașat dă ei și m-am apropiat dă altă fată.

Garanţia pentru ce era?

Era garanţia că n-o las, asta așa este între noi ţiganii dân Caransebeș, dân Orșova, dân Valea Almăjului: Bozovici, Pârlipăţ, Prigor și așa mai departe. Și la urmă mi-am dat sama și am făcut-o, am lăsat-o. Acum dacă am făcut-o, am doi copii cu nevastă-mea, am patru nepoţi, un strănepot care-l cheamă Sorin și mai un strănepot care-l cheamă Ionuţ, de la nepoată.

Știi ceva de familiile astea de romi? Că văd că-s împărţite familiile bune în Caransebeș, Orșova, Valea Almăjului. Știi cumva de unde au venit, că eu am înţeles că aicea v-aţi așezat?

Noi suntem mai mulţi dân Orșova veniţi: eu unu, verișoru-meu Mihaiţ doi, nepotul lui trei, Gogoi patru, Burtă cinci, și mai sunt două familii care au venit din Prigor. Io, când am venit în 1954, am fost găsiţi aici. Se spune în lume că erau din ţiganii nomazi care umblau cu corturi, moșii și strămoșii, dar sunt dă familii bune, care nu ne e rușine cu ei. Avem și noi ale noastre: facem nunţi, suntem chemaţi la nunţi, numai din familii bune și cinstite care nu fac scandaluri, le chemăm și la pomeni, că și omu trăbă să moară. Și mai sunt și alţi ţigani în Caransebeș cu care noi nu avem nici o legătură, nu avem nici să stăm de vorbă, nu-s din branșa noastră. Că nu-s oameni dă omenie și caută să facă numai rele, asta le știe și poliţia noastră din Caransebeș, nu-i nevoie să dăm nume că pe urmă avem scandal. Ba e bine să spui, că nu să duce acolo, asta să face pentru studiu dă cultură. Îs veniţi dă prin Reșita, Bocșa, Vasiova, dă prin Lugoj?

Au o denumire romii ăștia?

Păi nu le spune ţigani cum ne spune nouă, le spune păureni. Noi le spunem păureni că nu-s ca noi, fiindcă ei nu au meseria noastră și nu au avut-o niciodată. Iaca, noi suntem aparte dă acești ţigani, dă familiile lor, nu brotim cu ei, nu mergem să bem o bere? mă rog, suntem fără nici o atașare faţă de ei.

De ce nu avem nici un fel de legătură cu ei?

Din cauză că noi suntem cu alt caracter, cu care nu ne e rușine. Nu ne e rușine indiferent cu cine vorbim, poate și cu miniștrii, poate și cu președintele ţării, poate și cu alţii care au o pregătire mult mai mult ca noi. Până acuma noi am avut maximum patru clase, că nu ne-a lăsat părinţii să facem mai multe, cum am declarat și mai înainte, dar acuma avem și noi oameni cu liceul terminat. Băiatul meu are 12 clase și era foarte bun elev. Pă vremea lu Ceaușescu a vrut sa dea la Institutul din Reșiţa, dar au venit niște sportivi și n?a mai avut loc. Atunci avem printre romii noștri ingineri, avem care este la laborator, avem profesori. Și o să mai facă mulţi 12 clase și chiar și facultăţi, fiindcă acum știinţa s-o înaintat. Nu-i cum o fost la bătrânii noștri, care știau numai să muncească, nu să duceau la petreceri. Petrecerea lor cea mai bună era munca și din muncă afară n-or ieșit. Și iaca am ajuns și noi acuma într-o situaţie mai bună și mulţumim lui Dumnezeu. Lăsăm și copiii noștri să meargă la nunţi, să meargă la o distracţie, să meargă la o petrecere, oriunde.

Numai la petrecerile dintre romi sau și la altfel de distraţii?

La romi și, dacă suntem chemaţi la români, mergem. Suntem chemaţi și la români. Să știţi că românii vin la noi cu drag, că noi facem niște nunţi sau pomeni exact cum să vede-n filme, cum era înainte la regi. Să pune pă masă tot absolut și fiecare ia și mănâncă tot ce dorește. E ţuică din aia, cum să spune, popească, la 36-40 de grade, bere, vin și mai multe băuturi, și sucuri este și fel și fel de minuni.