M‑am născut în 1922. Sunt din judeţul Satu Mare, dintr‑o familie în care am fost opt copii, din care trei fete și cinci băieţi. Am rămas șapte, că un frate a murit de mic. Părinţii mei au avut pământ, 8‑10 iugăre. Am avut și două imobile, care au fost date în chirie pentru comerţ și pentru locuinţe. Pot să spun că venitul de bază a fost din chirie. Dar tot atunci am avut și pământ. Părinţii mei n‑au avut mijloace ca să muncească pământul. N‑am avut boi, unelte. Am dat în arendă, adică noi am primit trei sferturi din recoltă și restul a luat cine a lucrat pământul. Asta a fost baza de trai. N‑am fost oameni săraci, dar n‑am fost nici bogaţi. Adică, am trăit așa, mediu.

Eu am făcut școala primară acolo, în localitatea din care am fost, în judeţul Satu Mare. Pentru studii liceale n‑am avut posibilitatea, că deja a venit situaţia asta contra evreilor. Ca atare, eu am terminat școala primară acolo, în localitatea în care m‑am născut, și am făcut studii superioare de‑ale noastre, cum ar fi Academia. Asta înainte de război, pe linia noastră, a evreilor. Eu am studiat ebraica. Am avut bază de studii. Am studiat pe linia religiei, cum ar fi, teologia. Asta am făcut până în 1940.

În anul 1941, eu în mod normal ar fi trebuit să fiu concentrat la lucru, la unguri. Atuncea s‑au dus deja, de vârsta mea. Eu am avut 19 ani. Ca să nu fiu concentrat, fiindcă știam că mă duce la lucru, am plecat la Budapesta. Teritoriul ăsta, judeţul Satu Mare, a fost în 1940, pe baza Dictatului de la Viena, cedat ungurilor. Acest teritoriu a fost răpit României între 1940 și 1944. Atuncea eu am plecat la Budapesta, fiindcă am văzut că nu am ce căuta acasă. Era prigoană contra evreilor și am plecat în ?41 la Budapesta. Eu, neavând meserie, am lucrat în diferite munci la Budapesta, ca să‑mi pot câștiga existenţa. De exemplu, eu am fost la o prăvălie unde se făcea comerţ cu pălării și unde s‑a lucrat pe bază de comenzi pentru dame. Pălării de lux. Am ajuns la o prăvălie foarte luxoasă, unde s‑a lucrat pentru miniștri, pentru niște oameni mai de vază. Acolo am muncit și am câștigat atât cât să trăiesc. Eu am fost trimis cu pălăriile ce s‑au comandat, le‑am dus acasă, la domiciliul clienţilor. Că așa oameni mari nu veneau după ele. Am fost trimis pe bază de comenzi, am primit adresa și? În Budapesta am mai lucrat și altceva. Am fost și la o fabrică de izolatoare. Deci, să zic așa, din ?41 până în ?44, luna mai, am stat în Budapesta și am lucrat în diferite munci. Munci din astea? nu selecte, ce‑am găsit. N‑aveam meserie, dar am putut să mă întreţin.

În ?44, când am văzut că situaţia contra evreilor se agravează, că se fac legitimări pe stradă, am fost la poliţie, la evidenţa populaţiei, și m‑am înregistrat că am locuinţă definitivă în Budapesta. Dacă mă vedea pe stradă că sunt tânăr : ?Da? cum de ăsta nu‑i concentrat la lucru sau în armată ??. Până atuncea, eu am figurat cu flotant. Și nu m‑a găsit? pe flotanţi nu i‑a găsit cu ordin de chemare la lucru sau ceva asemănător. Numai pe cine a avut domiciliu stabil. După ce m‑a trecut cu domiciliu stabil, eu știam? Ăsta era scopul meu, ca să fiu chemat, că am avut frică, am vrut să fiu concentrat. Mi‑o fost frică să nu fiu prins pe stradă și să‑mi pună întrebări. Peste două săptămâni am fost concentrat. În fond, eu de asta am plecat de acasă, ca să nu fiu concentrat, dar situaţia s‑a agravat, au început deportările, așa că?

Deci, în 1944, în luna mai, am fost concentrat la lucru. Am fost o perioadă de timp la Ilva Mică, ăsta‑i pe teritoriul României astăzi. Acolo am lucrat la un munte stâncos. A trebuit cu hârleţe și târnăcoape să lucrăm, a fost normă de 80 de taraboanţe* pe zi. A trebuit să car, pe o distanţă de 250‑300 de metri, dintr‑un deal, pământ, că s‑a construit acolo un garaj pentru loco­motive. Și acuma este. Ilva Mică este un punct de bifurcaţie. Acolo am lucrat treizeci de zile. Dar era o muncă grea, pentru care nu aveai atâtea calorii. Fiecare companie care a venit acolo, după treizeci de zile a fost trimisă în alt loc, fiindcă s‑a știut că oamenii nu rezistă cu munca asta mai mult de treizeci‑patruzeci de zile.