După arestarea părintelui Boca la 16 ianuarie 1951, stareţa mănăstirii Prislop, maica Zamfira Constantinescu, trimitea o scrisoare la 26 ianuarie 1951 episcopului locului, Andrei Magieru : ?Cu strângere de inimă vă aducem la cunoştinţă şi în scris, precum ni s-a spus, ridicarea părintelui nostru stareţ şi duhovnic, Arsenie, de către autorităţi. O facem din ascultare. Pentru noi stă mereu prezent în formarea creştină pe care ne-a dat-o. Și o mai facem cu nădejdea că cel pe care-l socotim ca pe părintele nostru mai mare, ca pe episcopul nostru ? în mentalitatea de creştinism primar cu care ne-a deprins părintele Arsenie, Pre Sfinţia Voastră, veţi sprijini tânăra obşte a Prislopului, încercând, personal sau prin delegat, să arătaţi IPS patriarhului activitatea părintelui Arsenie în această mănăstire şi, prin ea, în această regiune. Cunoaşteţi caracterul pur religios al activităţii părintelui Arsenie încadrată în întregime în spiritul curat al Bisericii. Cunoaşteţi îmflorirea pe care a luat-o mănăstirea noastră sub ocârmuirea Sfinţiei Sale. Cunoaşteţi caracterul ortodox pe care [o] imprimă, pe nesimţite, în rândul foştilor uniţi? [Adrian Nicolae Petcu ? Părintele Arsenie Boca în percepţia poliţiei politice din România, pag. 234]