Guvernământul (Transnistriei) a organizat deasemenea învăţământul de toate gradele, inclusiv în limba grupurilor etnice din Transnistria. Astfel în anul de studii 1942-1943, în regiunile dintre Bug şi Nistru funcţionau 2220 de şcoli primare, dintre care 311 româneşti, 1677 ucrainene, 150 ruseşti, 70 germane şi 6 bulgare. Deasemenea au fost deschise 117 licee şi gimnazii, dintre care 65 gimnazii teoretico-practice, 29 licee practice şi 23 licee teoretico-practice. Datorită eforturilor depuse de conducerea Guvernământului Transnistriei, în scurt timp au fost redeschise teatrele naţionale de la Tiraspol şi Odessa, alte instituţii culturale, muzee, biblioteci, săli de cinema. Un rol deosebit în pregătirea cadrelor cu studii superioare l-a avut Universitatea din Odessa, redeschisă la 7 decembrie 1941, care cuprindea şase facultăţi ? medicină, politehnică, drept, ştiinţe, litere şi agronomie. Prut Internaţional, str George Enescu nr 6, Chişinău MD 2064, e-mail : prut@mtc.md Distribuţie : www.pronoi.md , depozit@ddc.ro , reţeaua DIVERTA : www.dol.ro