?Considerăm de strigentă actualitate efectuarea marilor studii monografice de teren cu ajutorul cărora să fie puse la punct metode şi tehnici de investigare. Deasemenea, aşteptăm de la membrii asociaţiei publicarea unor lucrări specializate, articole incitante care ?să agite? domeniul şi care să determine apariţia unor noi abordări în ceea ce priveşte etnomuzeologia. Subliniem necesitatea conservării patrimoniului etnologic în muzee şi arhive având în vedere prea grabnica transformare a lumii rurale.?(Dr Virgil Ștefan Niţulescu, Ministerul Culturii şi Cultelor)