Puţine sunt referinţele la un segment de istorie politică din perioada de aur a făuririi României moderne. Este o remarcabilă operă de focalizare a politicii conservatoare dintr-o zonă semnificativă a ţării, un instrument de lucru pt istorici şi pentru toţi cei care de acum înainte vor să cunoască până la detaliu societatea românească a acelui timp dinainte de primul război mondial. Accesând fonduri personale din arhive, compilând informaţii din jurnale şi memorii ale unor oameni politici marcanţi ai partidului, Ana-Maria Rădulescu ne oferă proiecte şi demersuri pentru înfăptuirea acelor proiecte de modernizare aşa cum au fost în acest colţ de ţară. Cartea este importantă nu doar peplan local, pentru reactivarea unei memorii interzise până acum ci şi pentru imaginea de ansamblu a României moderne. Profesorul universitar Laurenţiu Vlad, cel care a îndrumat paşii tinerei cercetătoare, are următoarea remarcă: "De asemenea, studiul aduce în discuţie şi maniera în care destinul politic al unei comunităţi locale s-a articulat cu veleităţile ideologice naţionale ale conservatorismului român...Dincolo de relaţia cu direcţia conservatoare, volumul de faţă merită salutat şi ca o expresie [...] a unui patriotism local: regândirea istoriei naţionale [...] implică redescoperirea unui strat de viaţă locală, a unui filon pe cale de a fi vizitat abia acum."