COLABORATORII VOLUMULUI ALESSEANU Gh., prof. la Academia de Înalte Studii Comerciale Bucureşti, prim- preşedinte al Înaltei Curţi de Conturi. ALEXIANU, George , prof. univ. Cernăuţi, profesor la Centrul de pregătire tehnică administrativă. ARCADIAN N., ing. dr., referent la Oficiul de Studii din Ministerul Economiei Naţionale. BADEA GH., dr., inspector special în Ministerul de Finanţe. BALOTĂ Anton, prof. Bucureşti. BIANU EUGEN , dr., directorul Siguranţei Generale a Statului. CĂCIULĂ Olimp , dr., preot, directorul Seminarului Nifon Bucureşti. COSTANDACHE GR. N., general, consilier tehnic al Serviciului istoric din Marele Stat Major, preşedintele Consiliului de conducere al Muzeului Naţional Militar, membru al Academiei de Știinţe. CONSTANTE, Elisabeta, profesoară, Bucureşti. CONSTANTINESCU D., directorul Oficiului de studii, din Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale. CONSTANTINESCU N. A., conf. univ. Bucureşti. COSTIN AL., consilier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. DECUSARĂ Eug., prof. la Centrul de pregătire tehnică administrativă, directorul statisticei judiciare din Ministerul Justiţiei. DEVECHI Al., director, Casa Muncii C.F. R. ENESCU Const., dr., referent titular la oficiul de Coordonare şi Îndrumare financiară din Ministerul Finanţelor. FILITTI C. Ioan, dr., consilier la Consiliul Legislativ, preşedintele Comisiei Heraldice, membru al Academiei Române. FLONDOR Const., ministru plenipotenţiar, mareşalul Palatului. GABREA Iosif, conf. univ. Bucureşti. GAROFLID Const., ing., mare proprietar, fost ministru. GEORGESCU Mitu, dr., directorul Oficiului de studii din Institutul Central de Statistică. GEORGESCU Ioan, dr., prof. la Academia Teologică din Oradea. GHEORGHIU Const., subdirector la Ministerul Sănătăţii Publice. GIURESCU Const. C., prof. univ. Bucureşti, director la Fundaţiile Regale. GRANT Petre, ing. artist desenator arte grafice. GRUIA Ioan V., conf. univ. Bucureşti, consilier al Baroului Ilfov. GUSTI D., prof. univ. Bucureşti, preşedintele Institutului Social Român, directorul Fundaţiei Regale ?Principele Carol?, membru al Academiei Române, preşedintele Asociaţiei ştiinţifice pentru Enciclopedia României, fost ministru. HEROVIANU Eugen, prof. univ. Bucureşti. IORGA N., prof. univ Bucureşti, preşedintele ?Ligii Culturale?, preşedintele Comisiunii Monumentelor Istorice, fost preşedinte al Consiliului de miniştri, membru al Academiei Române. IORGULESCU N, dr., docent univ. Bucureşti, medic legist. LEONTE Virgiliu, dr., directorul Asociaţiei ştiinţifice pentru Enciclopedia României. MANOLESCU, I., general, preşedintele ?Caselor Naţionale?, membru în Comitetul permanent al ?Strajei Țării?. MANUILA Sabin, dr., directorul Institutului Central de Statistică, prof. la Institutul de Igienă, membru al Academiei de Medicină. MERLESCU Ilie, conf. univ. Bucureşti, profesor la Centrul de pregătire tehnică administrativă. MEZINCESCU D., prof. univ. Bucureşti, directorul Institutului de Igienă. MIHĂILESCU, Vintilă, prof. univ. Bucureşti. MIHOC GH, dr., subdirector la Casa Centrală a Asigurărilor Sociale. MOISIL Const., prof. Bucureşti, director general al Arhivelor Statului, preşedintele Societăţii Numismatice Române, membru corespondent al Academiei Române. NEGULESCU Paul, prof. univ. Bucureşti, secretar general al Institutului Regal de Știinţe Administrative, directorul Centrului de pregătire tehnică administrativă. OPRESCU Nic., lt-col., directorul de studii al Școalei pregătitoare de ofiţeri. PETER Iulian, prof. la Centrul de pregătire tehnică şi administrativă, inspector general administrativ, primar general delegat al Municipiului Bucureşti. PETRESCU Cezar, scriitor. POPESCU-SPINENI M., dr., prof. Bucureşti, secretarul Facultăţii de Litere şi Filosofie Bucureşti. POLIHRONIADE Mihail, avocat, Bucureşti. PUPEZA Ioan, dr., directorul Casei Asigurărilor Sociale Cluj. RĂDULESCU Andrei, prof. univ. Bucureşti, preşedinte la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, vicepreşedinte al Academiei Române. RĂDULESCU Ioan, dr., referent la Oficiul de Îndrumare şi Coordonare financiară din Ministerul Finanţelor. RĂDULESCU MOTRU C., prof. univ. Bucureşti, decanul Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, membru al Academiei Române. ROSETTI Radu, general, membru al Academiei Române. ROSETTI-BĂLĂNESCU I., dr., directorul general al Loteriei Statului. SIDOROVICI Teofil, maior, comandantul ?Strajei Țării?. SILVIAN Al., dr., prof. la Școala de Jandarmi. SOFRONIE Gh., prof. univ. Cluj. STAHL H.H., asist. univ. Bucureşti, director la Fundaţia Regală ?Principele Carol?. STĂNESCU Const., directorul general al Asistenţei Sociale din Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale. STRAT George, prof. univ. Bucureşti. TRANCU-IAȘI Gr., prof. la Academia de Înalte studii Comerciale Bucureşti, fost ministru. VASILIU V., asist. univ. Bucureşti, subdirector la Ministerul de Finanţe. VÂNTU Ghe. Ion, conf. univ. Bucureşti. VELCU Anton, dr., asistent tehnic la Muzeul Militar Naţional. VIȘOIANU Petre, av., fost magistrat. VRĂBIESCU George, conf.univ. Bucureşti, referent la Consiliul Legislativ. VULCĂNESCU Mircea, asist. univ. Bucureşti, directorul Datoriei Publice din Ministerul de Finanţe, administrator delegat al Asociaţiei Știinţifice pentru Enciclopedia României.