COLABORATORII VOLUMULUI ARCADIAN N. ing. dr., referent al Oficiului de studii, Ministerul Economiei Naţionale. BALAN TH. prof., directorul Arhivelor Statului, Cernăuţi. BOTTA DAN, scriitor, membru în comitetul de redactare al Asociaţiei Știinţifice pentru Enciclopedia României. CĂLINESCU ARMAND, av., ministru de Interne. CONSTANTINESCU-MIRCEȘTI I., directorul Liceului din Bazargic. DECUSARĂ EUG., prof. la Centrul de pregătire tehnică administrativă, directorul statisticei judiciare din Ministerul Justiţiei. DOGARU DIM., referent la Fundaţia Regală ?Principele Carol?. DRUMUR GEORGE, scriitor. DUMITRESCU N. GH., şef de secţie la Casa Centrală a Cooperaţiei. FILIMON A., dr., directorul Muzeului şi Bibliotecii oraşului Târgu-Mureş. FLORESCU FLOREA, referent la Fundaţia Regală ?Principele Carol?. GĂINARU VASILE, dela Institutul Central de Statistică. GEORGESCU MITU, dr., directorul Oficiului de studii din Institutul Central de Statistică, membru în Comitetul de redactare al Asociaţiei Știinţifice pentru Enciclopedia României. GEORGESCU IOAN, dr., preot, prof. la Academia Teologică din Oradea. GIURESCU C. CONST., prof. univ. Bucureşti, director la Fundaţiile Regale. GIURGIUCA EMIL, scriitor. GOLOPENȚIA ANTON, dr., asist. univ. Bucureşti. GOROVEI ARTUR, av., scriitor. GUSTI DIM., prof. univ. Bucureşti, preşedintele Institutului Social Român, directorul Fundaţiei Regale ?Principele Carol?, preşedintele Asociaţiei Știinţifice pentru Enciclopedia României, fost ministru. HEROVANU EUGEN, prof. univ. Bucureşti. HERSENI TR., asist. univ. Bucureşti. IONESCU-ȘIȘEȘTI GH., prof. univ. Bucureşti, directorul Institutului de Cercetări Agronomice al României, membru al Academiei Române, ministrul Agriculturii şi Domeniilor. LEONTE VIRGILIU, dr., av., directorul Asociaţiei Știinţifice pentru Enciclopedia României. MACARIE GH., inspector la Fundaţia Regală ?Principele Carol?. MANCIULEA ȘT. prof., Blaj. MANUILA SABIN, dr., director general al Institutului Central de Statistică, prof. la Institutul de Higienă, membru la Academiei de Medicină. MIASNICOV IGOR, şef de secţie la Institutul Central de Statistică, şeful Serviciului Statistic al Asoc. Știinţifice pentru Enciclopedia României. MIHĂILESCU VINTILĂ, prof. univ. Bucureşti. MIHOC GH., dr., subdirector la Casa Centrală a Asigurărilor Sociale. MOISIL CONST., prof. Bucureşti, directorul general al Arhivelor Statului, preşedintele Societăţii Numismatice Române, membru corespondent al Academiei Române. OPRESCU NIC., lt-col., directorul de studii al Școalei Pregătitoare de Ofiţeri. PAPAHAGI TACHE, conferenţiar universitar Bucureşti. POPA TRAIAN, prof. Târgu-Mureş POPESCU MIH., prof. Bucureşti, subdirectorul Arhivelor Statului. PUȘCARIU VALERIU, asist. univ. Cluj, consilier tehnic al Oficiului Naţional de Turism. RĂDULESCU SC., comandor, directorul Aviaţiei Civile din Ministerul Aerului şi Marinei. STAHL. H. H., asist. univ. Bucureşti, director la Fundaţia Regală ?Principele Carol?. STREINUL MIRCEA, scriitor. ȘTEFĂNUCĂ PETRE, secretarul secţiei Basarabia a Institutului Social Român. TODICĂ GAVRIL, scriitor. TOLAN ISAIA, scriitor. VEVERCA ION, dr., referent la Consiliul Superior Economic. VOICULESCU VINTILĂ, administrator la Asociaţia Știinţifică pentru Enciclopedia României. VULCĂNESCU MIRCEA, asist. univ. Bucureşti, directorul datoriei Publice din Ministerul de Finanţe, administrator delegat al Asociaţiei Știinţifice pentru Enciclopedia României.