COLABORATORII VOLUMULUI ANTIPA GR., directorul Muzeului de Istorie Naturală, membru al Academiei Române. ARCADIAN N. P., ing. dr. subdirectorul Producţiei Industriale din Ministerul Economiei Naţionale. BĂDESCU EUGENIU, dr. ing., şeful Serviciului Aurului din Banca Naţională a României. BEGNESCU FLORIN, dr., şeful secţiei de Apicultură din Institutul Naţional Zootehnic. BRAGHINĂ JUSTIN, dr., şeful secţiei de Zooeconomie din Institutul Naţional Zootehnic. BRATU EMILIAN A., ing. dr., asistent la Școala Politehnică ?Regele Carol II?. BUDEANU C., ing., profesor la Școala Politehnică ?Regele Carol II?. BUJOIU IOAN, ing., profesor la Școala Politehnică ?Regele Carol II?, directorul general al Societăţii ?Petroşani?, fost ministru al Economiei Naţionale. BUNESCU AL., ing., profesor la Școala Politehnică ?Regele Carol II?, directorul general al Monitorului Oficial al Imprimeriei Statului. BUNGESCU GH., ing., şeful Staţiunii de Încercare a Maşinilor din Inst. de Cercetări Agronomice al României. BUȘNIȚĂ THEODOR, dr., directorul Pescăriilor din Administraţia Generală a P. A .R. I. D. CANTURIARI ST., dr., geolog în Institutul Geologic al Românei. CAPRIEL PETRE, ing., director în Ministerul Economiei Naţionale. CARANFIL NICOLAE, ing., preşedintele Consiliului Superior al Transporturilor, fost ministru al Aerului şi Marinei. CHICOȘ ȘT., preşedinte în Consiliul Legislativ. CIPĂIANU G., ing., fost ministru al Agriculturii şi Domeniilor. CIULEI GH. ȘT., ing. dr., din Institutul de Cercetări Agronomice al României. CODARCEA AL., ing., geolog la Institutul Geologic al României, prof. la Școala Politehnică ?Regele Carol II?. CONSTANTINESCU G. K., dr., profesor la Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti, directorul Institutului Naţional Zootehnic. CONTESCU D., dr., profesor la Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti. CORNĂȚEANU N., profesor la Facultatea de Agronomie, Bucureşti, şeful secţiei de economie rurală din Institutul de cercetări Agronomice al României, fost ministru al Agriculturii şi Domeniilor. CRISTEA VASILE, dr., din Institutul Naţional Zootehnic. DEMETRESCU ILIE, doctor în ştiinţe economice dela Universitatea din München. DEMETRESCU EUGEN, director al Timbrului şi Succesiunilor din Ministerul de Finanţe. DOBRESCU TUDOR, ing. directorul general al Societăţii ?Creditul Minier?. DONEA AL. D., subdirector în Ministerul Muncii. DRĂGOESCU CONSTANTIN, ing. dr. din Institutul de Cercetări Agronomice al României. DRAGOMIR PAUL GR. I, doctor în ştiinţele economice, director în Societatea ?Petroşani?. FICȘINESCU THEODOR, ing., profesor la Școala Politehnică ?Regele Carol II?. FRUNZĂNESCU A., ing. dr., directorul Economiei Agrare din Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. GAROFLID CONSTANTIN, preşedintele Uniunii Sindicatelor Agricole, fost ministru al Agriculturii şş Domeniilor. GEORGESCU MITU, dr., directorul Oficiului de Studii din Institutul Central de Statistică, consilier tehnic al Enciclopediei. GEORGESCU LILIANA, ing., director în Ministerul Economiei Naţionale. GEORGESCU-ROEGEN N., referent titular în Ministerul de Finanţe. GHIMPU V., dr. ing., membru al Academiei de Știinţe. GIGURTU I. P., ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor. GIURGEA NICOLAE, inginer agronom consilier. HANEȘ AVRAM, dr., din Inst. Naţional Zootehnic. IOANIȚESCU D. R., prof. la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, fost ministru al Muncii. IONESCU EMIL, dr. ing., subdirectorul Energiei din Ministerul Economiei Naţionale. IONESCU-ȘIȘEȘTI G., ministrul Agriculturii şi Domeniilor. LUPAȘCU ALEX., ing., subdirector al Serviciului de Studii din Casa Autonomă a Monopolurilor. MACOVEI G., profesor la Școala Politehnică ?Regele Carol II?, directorul Institutului Geologic al României, membru al Academiei Române. MANOILESCU MIHAIL, ing., profesor la Școala Politehnică ?Regele Carol II?, preşedintele Asociaţiunii Generale a Inginerilor, fost ministru al Industriei şi Comerţului. MIHĂILESCU VINTILĂ, profesor la Facultatea de Filosofie şi Litere, Bucureşti. MOTĂȘ C. I., directorul general al Societăţii Naţionale de Gaz Metan. NEDICI GH., consilier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, profesor la Școala Politehnică ?Regele Carol II?. ORGHIDAN CONST., ing., preşedintele Uniunii Industriilor Metalurgice şi Miniere din România, administrator-delegat al Enciclopediei. RĂDULESCU-MOTRU C., profesor la facultatea de Filosofie şi Litere, Bucureşti, preşedintele Academiei Române. RAINU AUREL, profesor conferenţiar la Școala Politehnică ?Regele Carol II?, director general al Societăţii ?Dâmboviţa?. RARINCESCU I. G., ing., directorul Energiei din Ministerul Economiei Naţionale. RUSU D., dr., şeful secţiunii de avicultură din Institutul Naţional Zootehnic. SABĂU V., director în Casa Automomă a Pădurilor Statului. SAMOILĂ A. ZAHARIA, ing., din Institutul de Cercetări Agronomice al României. SĂVESCU CONST., profesor la Școala de Horticultură, Bucureşti. SBURLAN D. A., inginer, profesor suplinitor la Școala Politehnică ?Regele Carol II?. SCARLAT AL., ing., inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. SOFONEA SOLOMON, ing., inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. ȘOITUZ V., dr., subdirector al Institutului de serovaccinuri Pasteur. SOLACOLU ȘERBAN, ing., profesor conferenţiar la Școala Politehnică ?Regele Carol II?. SOROCEANU E., ing. dr., din Institutul Naţional Zootehnic. STAICU D. IRIMIE, ing., din Institutul de Cercetări Agronomice al României. STAMATIU M., ing. dr., directorul Serviciului Exploatării Salinelor din C. A. M. ȘTEFĂNESCU C., dr., din Institutul Naţional Zootehnic. ȘTEFĂNESCU CONSTANTIN, subdirector în Fundaţia Culturală Regală ?Principele Carol?. STRILCIUC-PUȘCARIU D., ing., şeful secţiei de furaje din Institutul Naţional Zootehnic. ȚĂRUȘANU RADU, ing., din Ministerul Economiei Naţionale. TEODORESCU I. C., profesor la Academia de Înalte Studii Agronomice, şeful secţiei viticole din Institutul de Cercetări Agronomice al României. TULEȘ G., din Institutul Naţional Zootehnic. VALUȚĂ GH., ing., din Institutul de Cercetări Agronomice al României. VASILIU IOAN C., ing., din Institutul de Cercetări Agronomice al României, referent la Consiliul Superior Economic. VEVERCA ION, referent la Consiliul Superior Economic. VOINEA ȘERBAN, avocat. ZANE G., profesor la Facultatea de Drept, Iaşi.