Reprezentantul militar al SUA în Comisia Aliată (Sovietică) de Control, generalul brigadier C.V.R. Schuyler a schiţat un tablou grăitor al României după aproape şase luni de ocupaţie sovietică: ?Socot că a reieşit în mod evident din telegramele mele... că dominaţia economică şi politică a ţării de către ruşi este acuma foarte puternică... Începe să devină cu totul evident că cererile ruseşti tot mai mari par să facă parte dintr-un anume plan de a fărâma structura economică a naţiunii (române) pentru ca apoi ea să fie reconstruită strict potrivit conceptelor comuniste?