?Dar perioada cuprinsa între anii 1918-1944, cu toate progresele înregistrate, a fost caracterizata si prin existenta si manifestarea unor puternice contradictii social-politice, proprii orânduirii capitaliste, prin exploatarea si asuprirea maselor largi de oameni ai muncii, iar ultimii ei ani au cunoscut instaurarea dictaturii militaro-fasciste, de aspra teroare împotriva fortelor democrate, de suferinte provocate de dominatia hitlerista si de angajare a României în razboiul antisovietic, detestat de intreaga natiune.?