În privinţa lui Vasile Motrescu, din scrisorile adresate conducerii Miliţiei, în speranţa că ele vor ajunge la Gheorghiu-Dej, din declaraţiile date la anchetă şi din materialele scrise aflate în dosarele penale, rezultă că era un ţăran inteligent, bun cunoscător al istoriei şi talentat în a scrie versuri. Se considera executorul testamentului lui Ștefan cel Mare şi purtător de cuvânt al ţărănimii sărace şi asuprite din Bucovina. Plin de demnitate, el afirma că iubeşte ?mai mult libertatea decât viaţa! Și vă spun că nu voi ceda niciodată, dar niciodată, poată să ţină regimul comunist 50 de ani şi eu nu voi ceda, nu voi trăda...? (Adrian Brişcă)