De aceea, cu bucuria celui care s-a născut în această vatră a sufletului românesc, Toderiţa, aduc un pios omagiu celor care s-au învrednicit pentru păstrarea tradiţiilor ortodoxiei şi a şcolilor româneşti din acest colţ de ţară şi în primul rând a vrednicului de pomenire, învăţător Vicenţiu Monea, cel care a instruit generaţii de copii şi adulţi în spiritul dreptei credinţe, a valorilor morale de adevăr şi dreptate, într-o perioadă greu încercată a istoriei neamului nostru. (Ioan Tudor)