?Lucrarea propusă de George Galan se înscrie perfect în şirul de monografii de sate de pe valea Sucevei, autorul continuând astfel opera de cartografiere etnografică a acestei regiuni, începută de prietenii săi, George Muntean (care, la timpul său a scris superb despre Bilca vecină) şi Dragoş Luchian ( a cărui peniţă a descris minunat Frătăuţii Vechi). Prin bogăţia datelor şi descrierea obiceiurilorm acest volum va servi, împreună cu celelalte monografii de aşezări bucovinene, drept sursă de documentare pentru viitoarea Enciclopedie a Bucovinei, proiect tot mai discutat în ultima vreme în mediile academice din ţară şi străinătate? (Ștefan Hostiuc)