Pornind de la premisa că regimul totalitar comunist a fost cel mai odios regim, pe care l-a cunoscut umanitatea, este strict necesară condamnarea lui pe toate căile posibile, necesară, în primul rând, generaţiilor viitoare care nu au cunoscut urgiile, prin care au trecut a treia parte a aşchiei de popor român
din Basarabia, cedată şi uitată de Mamă. „Comunismul nu poate fi iertat, el încă n-a murit” spunea un cunoscut basarabean, victimă a acestui regim criminal, academicianul Academiei Române Gleb Drăgan. El mai rămâne încă cel mai mare pericol.
Misiunea prezentei lucrări este de a readuce în atenţia opiniei publice a rătăcirilor, singulare sau colective, ascunse sub masca comunismului, trezirea conştiinţei umane. Monografia "Crimele comunismului" este o radiografie a unei perioade negre, care a apăsat greu asupra poporului nostru, denaturându-i limba şi cultura, oprimându-l şi impunându-i limite nedorite şi nespecifice.
Scrisă într-un stil accesibil cu accent pe dezvăluirea cât mai completă a crimelor hidoase ale comunismului, bazată pe o bibliografie amplă şi moderna, fiind bine documentată cu fapte şi date reale, care sunt prezentate într-o formă vizibilă, aducând la lumină lucruri greu de imaginat, lucrarea este destinată, în
primul rând, tinerei generaţii, care îşi va întelege astfel mai bine istoria, tragismul, prin care au trecut bunicii lor, importanţa pentru un popor a respectului de neam si glie. Autorul îi îndeamnă pe toţi cititorii acestei lucrări să contribuie şi ei la demascarea crimelor şi condamnarea comunismului.


--
Click pe butonul DOWNLOAD sau aici pentru a descărca cartea integrală in format PDF (4.4 MB).