[...]Mă gândesc, în schimb la scrierile în care autorii mărturisesc nemijlocit despre sine, despre tragica lor experienţă, a lor şi a celor din preajmă, în pagini de jurnal, de memorii, de corespondenţă. Cu alte cuvinte, la micile „istorii private”,infinit mai expresive decât Marea Istorie. Cu atât mai preţioasecu cât ele cuprind nu doar referiri la dezastrele cele de obşte,ci şi la efectul devastator pe care acestea le‑au avut asupra intimităţii auctoriale. Am citit, cred, peste o sută de asemenea cărţi‑mărturie, dar în paginile de faţă am optat doar pentru câteva dintre cele care mi‑au suscitat o stare specială de empatie pentruautorii lor, pentru suferinţa, demnitatea, curajul şi, desigur nu în ultimul rând, pentru frumuseţea şi pregnanţa rostirii lor. Şi acăror importanţă mi s‑a părut prea puţin cunoscută şi comentată.

Dar unde sunt miracolele?, aş putea fi întrebat. Miracoleleîşi găsesc expresia în supravieţuiri, în izbânzile de etapă, în salvgardarea credinţelor şi valorilor, percpetibile într‑un fel sau altul în fiecare dintre aceste cărţi: credinţa, iubirea, speranţa,chiar dacă nu întotdeauna şi izbânda, sunt miracolele pe caremărturist sau nu, fiecare dintre dintre aceşti autori le‑au trăit.În lumea promiscuă, dezvrăjită şi trivială în care trăim, oricaredintre aceştia se poate constitui într‑un model de conduită, deţinută, de verticalitate. În comentariile ce urmează n‑am vrut decât să le uşurez accesul spre aceia dintre noi care deplâng lipsa de modele. Modele există şi în prezent, şi în eternitate, dar pentru a avea revelaţia lor nu ni se cere decât să ne desprindem din când în când de contingent, să gândim asupra a ceea ce vedem şi să deschidem câte una dintre cărţile din paginile cărora aceste virtuale, neperisabile modele ne vorbesc.[...]


--
Click pe butonul DOWNLOAD sau aici pentru a descărca cartea integrală in format PDF (0.6 MB).