Cartea de faţă se situează, aşa cum o indică şi titlul ei, într-un raport de continuitate şi complementaritate cu Memoria salvată. Evreii din Banat, ieri şi azi. Ed. Polirom, Iaşi, 2002, volum pe care l-am coordonat, conceput şi realizat împreună cu Grupul de istorie orală şi antropologie culturală, de la Fundaţia A treia Europă.

Volumul al doilea din Memoria salvată, care apare de astă- dată, nu întâmplător, într-o editură universitară, este în multe privinţe diferit de primul şi mai precis ţintit spre o destinaţie didactică.

El ar dori să ofere, în primul rând studenţilor masteranzi sau doctoranzi, o bază de documentare, explorare şi interogare pentru a înţelege mai bine istoria recentă a României, care include, din păcate, destule evenimente tragice, destule întrebări rămase deschise şi destule episoade care, scoase din contextul lor, sunt simplificat prezentate, sumar expediate şi mai ales insuficient cunoscute, sub aspectul efectelor pe termen lung, pe care le-au pus în mişcare.