Volumul de faţă concentrează în paginile sale o serie întreagă de mărturii culese prin metoda clasică a interviului, privitoare la un subiect neabordat până astăzi: ce cred ţăranii despre sistemul sanitar din perioada comunistă. În plus tot acest material, sunt câteva sute de pagini, poate constitui cu succes o arhivă pe un subiect dat. Acest volum este primul dintr-o serie de două și conţine de facto o selecţie de interviuri efectuate în trei sate din judeţul Cluj. Așa cum a fost gândit iniţial, au fost luate în calcul în primul rând persoanele vârstnice din satele respective, cele care aveau aproximativ douăzeci de ani la momentul instaurării comunismului în ţara noastră; în al doilea rând însă, ne-am gândit să încercăm să obţinem și informaţii de la persoane mult mai tinere care deși astăzi la vârsta maturităţii în acea perioadă erau copii sau adolescenţi.

Din punct de vedere metodologic, am preferat metoda anchetei orale directe, în acest scop, împreună cu Constantin Bărbulescu, am purces la redactarea unui chestionar privind problematica în discuţie. În mod real însă chestionarul a fost gândit și folosit mai mult ca un ghid general decât

într-un sens de aplicare ad literam. Așadar am ajuns astfel ca metoda anchetei structurate să fi e foarte mult combinată și chiar să lase un spaţiu foarte larg istoriei de viaţă, desigur având ca focus o problemă de sănătate din trecutul sau prezentul apropiat. Spun acest lucru întrucât atunci când persoanele intervievate au ţinut să povestească un subiect relevant din punctul de vedere al topicii cercetării noastre, dar care făcea referire mai mult la perioada de după 1989 am lăsat totuși acea povestire să fi e relatată, de dragul subiectului relatat și mai ales al relevanţei acestuia.