ÎNVĂȚĂTORII Fără îndoială că, deși numeroși, învățătorii n-au prisosit niciodată României. În această serie lungă de păstrători ai ființei morale românești se înscriu cu toată îndreptățirea și Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Ani la rînd, ascultîndu-i pe ascuns la "Europa liberă", am învățat de la ei că există în viață lucruri care se plătesc și lucruri care nu se vînd. La rigoare maximă, există lucruri pentru care se plătește cu viața și lucruri care nu se vînd la nici un preț - cum este propria ta conștiință. În întunecații "ani lumină" ai totalitarismului comunist, aceasta a fost prima mea lecție de estetică. Astfel, mai repede decît "realismul socialist" am învățat realismul moral. Dacă literatura română din ultimele decenii nu s-a prăbușit total sub povara "comandamentelor sociale" și dacă nu toți scriitorii din această perioadă au semnat "pactul cu diavolul", aceasta se datorează și Învățătorilor Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. (Vasile Gogea, în revista Vatra, nr. 4, aprilie, 1994)