Centrul de Studii Ruse și Sovietice vă invită să participați la lucrările Simpozionului științific cu tema "130 de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Rusia", care va avea loc 

Miercuri, 22 octombrie 2008

10.00-14.00

Acad.Florin CONSTANTINIU

E.S. A.A.CIURILIN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse la București

11.00-11.15-         Pauză de cafea

11-15-13.00

Asist.univ.Drd.Alexandru Murad MIRONOV, INST: ?Relațiile româno-sovietice în perioada interbelică?;

Dr.Atena ILIE, CNSAS: ?România în planurile Uniunii Sovietice. 1941-1945?;

Dr. Dragoș ZAMFIRESCU: ?Relațiile româno-sovietice în primii ani postbelici. Activitatea Misiunii române la Moscova. 1945-1946?;

Nicolae VIDENIE, IRIR: ?Relațiile româno-sovietice în primii ani postbelici în contextul îndeplinirii clauzelor economice impuse prin Convenția de Armistițiu și Tratatul de Pace;

Dr.Mioara ANTON, INST, ?Relațiile româno-sovietice în anii 70 ai secolului al XX-lea?;

Drd. Gheorghiu SIMION: ?Relațiile româno-sovietice în anii 1985-1989?

Prof.Vasile BUGA: ?Evoluția relațiilor româno-sovietice/ruse după decembrie 1989?

13.00-14-00 Discuții

 

Lucrările sesiunii vor avea loc la sediul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, Strada Arhitect Grigore Cerchez nr.16 (Lângă Piața Dorobanți, prin Str.Muzeul Zambaccian)