Vă rugăm să trimiteți titlul lucrării, numele și prenumele, funcția și instituția/organizația din care faceți parte și rezumatul lucrării la adresa office@studiulcomunismului.ro. Rezumatele trebuie să aibă 400 de cuvinte (MS Word, Times New Roman, 12 p, 1,5 rânduri). În cazul în care veți fi selectați, prezentarea nu trebuie să depășească 20 de minute. Conferința se va desfășura pe panel-uri, în funcție de tematica abordată de participanți. Data limită pentru trimiterea rezumatelor: 18 octombrie 2009. Cheltuielile de transport, cazare și masă ale participanților vor fi asigurate de organizatori. De asemenea, materialele conferinței sunt oferite de organizatori. Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi incluse într-un volum. Mai multe informații găsiți în invitația atașată sau pe site-ul www.studiulcomunismului.ro.