În legătură cu articolul intitulat Memoriul pentru Vintilă Horia, semnat de personalități ale vieții culturale și științifice din țară și din diaspora, Biroul de presă al Ministerului Culturii și Cultelor este împuternicit să facă publice următoarele precizări:

Vintilă Horia este unul dintre marii nedreptățiți ai literaturii române. Romanul său intitulat Dumnezeu s-a născut în exil, capodoperă a prozei secolului XX, a întrunit opțiunile exigentului juriu al prestigiosului Premiu Goncourt, fiindu-i astfel certificată valoarea. Omis, timp de jumătate de secol, din programele școlare, cu opera nepublicată în România până după căderea regimului comunist și lovit exact în momentul în care prezența sa literară începuse să fie recunoscut în țara pe care și-o alesese ca loc de exil, Vintilă Horia a trăit dezamăgirea de a fi atacat din propria sa țară.

Ca atare, repunerea în drepturi a acestuia este un gest moral inconturnabil. Scriitorul Vintilă Horia trebuie asumat și metabolizat de cultura română, iar istoriile noastre literare trebuie să recunoască măsura excelenței sale. De aceea, Ministerul Culturii și Cultelor este gata să sprijine eventuala organizare a unui eveniment consacrat vieții și operei lui Vintilă Horia și susține ideea invitării fiicelor scriitorului în România. În limitele competențelor sale, care nu includ și reglementări de ordin juridic, Ministerul Culturii și Cultelor împărtășește punctul de vedere al semnatarilor memoriului.Biroul de presă al Ministerului Culturii și Cultelor