Fundația Culturală Memoria convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor fundației pentru data de 19  Martie 2010,  orele  12.00,  la sediul Uniunii Scriitorilor din România,  Calea Victoriei 115,  București, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

-  modificarea Statutului privind schimbarea sediului;

- alegerea și numirea membrilor Consiliului Director;

- alegerea și numirea Cenzorului;

- actualizarea Statutului;

- redactarea și semnarea Actului constitutiv;

- diverse.

În cazul în care, nu se realizează cvorumul necesar, conform statutului Fundației, Adunarea Generală Extraordinară se reprogramează pentru data de 20 Martie 2010,  în același loc și la aceeași oră, când hotărârile luate vor fi valabile  indiferent de numărul membrilor prezenți.