MOTTO:

?Comuniștii au vrut să ne facă fericiți

 cu forța: bă, să fiți fericiți că vă ia mama dracului!

Adică să mănânci bine, să bei bine, să

 dormi bine și la loc comanda!?

(?322 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea?)

 

           

I. ANALIZA SWOT

privind starea actuală a cunoașterii fenomenului comunist

 

   o  Puncte tari:

Ultimii 50 de ani de istorie se află, încă, într-un con de penumbră. Chiar și așa, elevii au fost familiarizați cu fosta orânduire statală a României prin evenimentele trăite direct de familiile lor:

-       colectivizarea forțată și confiscarea terenurilor proprietate personală;

-       existența CAP-urilor, a COOPERATIVELOR;

-       lipsa informației, teroarea continuă manifestată de organele represive;

-       îngrădirea exprimării religioase.

     o  Puncte slabe

1.    Neinformarea suficientă și lipsa materialelor informatice ușor accesibile și nepărtinitoare privind fenomenul comunist;

2.    Lipsa dialogului coerent, constructiv în această direcție.

 

      o  Oportunități

1.    Zidirea bazelor unei educații moral-civice;

2.    Asigurarea privirii ?recente? în studiul istoriei.


       o Amenințări

       Mitul statului providență.

  

ARGUMENT

 

Ce a fost comunismul? Cum s-a făcut prigonirea intelectualilor români ? și nu numai ?, care a fost mecanismul? Pe ce se bazează un verdict de poliție politică dat de Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității? De ce este catalogat drept un regim al terorii? Acestea sunt o mică parte dintre întrebările pe care elevii de gimnaziu ar trebui să și le pună și, categoric, să și primească un răspuns chibzuit și profesionist la ele.

Uitarea, dat firesc al firii umane, nu trebuie să intervină atât de repede peste ceea ce a constituit marea plagă a societății românești. Disecat în cadrul unor întruniri culturale, în lipsa replicii carpato-dunărene a procesului de la Nurnberg, mecanismul comunismului capată forță vindecătoare. Mai mult decât atât, ne asigură că nu vom repeta niciuna dintre fețele pe care le poate îmbrăca totalitarismul.

Comunismul, ciuma roșie, a lăsat în urma lui lacrimi cel puțin la fel de consistente, dacă nu doar la fel de numeroase, ca și lagărele naziste, iar pentru trupul României a constituit un parazit de care trebuie să ne ferim.

Masa rotundă organizată de noi, care se bucură de prezența unui important istoric ? Nicolae Videnie, Institutul Român pentru Istorie Recentă ?, se va constitui prilej pentru canalizarea elevilor în direcția negării oricărei forme de asuprire a omului de către om.

 ECHIPA DE PROIECT: 

o Prof. PALADE-JITARU RAMONA, inițiator, coordonator proiect

o Instit., coordonator structură, CUCU-CHIRIAC IRINA, coordonator proiect

o Prof. TUDOSĂ ALINA MIHAELA, coordonator proiect 

 OBIECTIVE SPECIFICE: 

?      Cunoașterea termenului de comunism;

?      Cunoașterea valorilor fundamentale ale democrației, în opoziție cu regimul de opresiune antedecembrist;

?      Exprimarea propriilor păreri vizavi de fenomen;

?      Creșterea gradului de implicare a tinerilor în viața social-politică a cetății;

?      Stimularea patriotismului elevilor.

?      Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor civice democratice.

      GRUP ȚINTĂ:

-       un grup de 40 de elevi

-       cadrele didactice din comună cu specializare în istorie

      RESURSE:

 -       umane: 3 cadre didactice

-       materiale: materiale promoționale, aparatura și mobilierul din dotarea Centrului de Documentare și Informare, aparat foto, markere, planșe.

      DESFĂȘURAREA MESEI ROTUNDE:

  Marți, 10.03.2009, istoricul Nicolae Videnie se va întâlni cu elevii Școlii cu clasele I-VIII Somușca, structură a S.A.M. Cleja și le va prezenta acestora o scurtă incursiune în culisele comunismului. D-l Videnie va purta apoi o conversație cu elevii, pentru a le lămuri lucrurile neclare.

De asemenea, istoricul poate răspunde în fața cadrelor didactice, specializate în litere și științe, cu privire la dosarele de securitate pe care le au personalități marcante ale României ? Noica fiind doar cel mai răsunător exemplu de ?reeducat?.   

      EVALUARE:

?      Evaluare formativă și sumativă;

?      Evaluarea va fi făcută prin realizarea unui panou de prezentare a activității