Va prezentam proiectul "Centrul istoric al Chisinaului" in cuvintele realizatorilor lui. Detalii si accesul la banca de date a proiectului se face direct la adresa http://www.monument.sit.md/ .

Citam de pe site-ul proiectului:

Proiectul prezentat presupune investigarea și sistematizarea informației asupra zonei istorice a municipiului Chișinău. Informația acumulată este prezentată într-o bază completă de date ușor operabilă ce vizează patrimoniul urbanistic și arhitectural municipal. Necesitatea proiectului este dictată de actualii factori economici, diversitatea formelor de proprietate imobiliară și lipsa unui instrument eficient de asistare a deciziilor Administrației publice locale vizînd dezvoltarea urbanistică în cadrul siturilor istorice.

"Registrul monumentelor de importanță națională și municipală", aprobat de Primăria mun.Chișinău în ianuarie 1995, cuprinde în sine 977 de monumente istorice municipale. Site-ul propus cuprinde în sine material foto, desene grafice și scurte date istorice complectate cu descriere actuală pentru 860 de monumente depistate în centrul istoric al capitalei. In afara zonei centrale se află23 de obiective istorice dar 94 de monumente din Registru sunt dispărute și respectiv înlocuite cu construcții noi.

Dezvoltarea urbanistică actuală a capitalei necesită, în paralel cu însușirea terenurilor noi din afara urbei, valorificarea spațiului existent in cadrul sitului, revizuirea și modificarea structurii urbanistice existente. Acest proces obiectiv de evoluție urbană deseori schimbă negativ structura și aspectul arhitecturii in zona istorică a capitalei, dizolvînd treptat aspectul istoric al centrului orașului. Amploarea procesului ireversibil de distrugere a monumentelor de arhitectura ne îngrijorează și prin urmare in cadrul proiectului dat a fost fixată și documentalizată starea actuală a centrului istoric al municipiului. Cu tot respectul față de arhitecții ce activează în capitală, se constată nivelul artistic scăzut al unor obiective construite recent, lipsa totală de continuitate a tradițiilor istorice și naționale în arhitectura modernă a Chișinăului.

Informația prezentată poate fi accesată de publicul larg, de instituții guvernamentale și municipale, de specialiști în domeniu. Proiectul oferă posibilități nelimitate pentru cercetarea și valorificarea patrimoniului arhitectural al Chișinăului. Baza de date oferă puncte de acces pentru solicitarea informației dorite. Metodolgia și procedeele menționate pot fi preluate și de alte localități în țară.

Proiectul menționat în volum complet a fost elaborat in perioada anilor 2003?2006.