CORNELIU COPOSU: RUGĂ

 

cerne Doamne liniștea uitării
peste nesfîrșita suferință
seamănă întinderi de credință
și sporește roua îndurării

răsădește Doamne dragostea și crinul
în ogorul năpădit de ură
și așterne peste munți de zgură
liniștea iertarea și seninul

 

 

VALI  STERIAN 

 

 

 

 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=mMrrWudZwew