Viorica COPOS : Mama a avut un frate care a fost luat, ridicat și dus în Siberia, cu 3 copii și cu soție, care au  murit pe drum! Toți! Toți, și-au fost aruncați din tren! 

Ș.U.: În ce zonă a țării v-ați născut? 

V.C.: În  Bucovina de nord, în satul Ropcea, județul Storojineț. 

Ș.U.: Și în ce an? 

V.C.: În anul 1932 ... Și am părăsit acea frumoasă Bucovină a noastră, și dragă și dulce Bucovină, când aveam 12 ani, în 25 martie, chiar de  Bunavestire... 

Ș.U.: Când au înaintat armatele? 

V.C.: Când înaintau armatele sovietice, tatăl meu era pe front, atunci, concentrat pe frontul de est ... Și noi cu mama, cu două fete?

Ș.U.: Mama cu două fete sau ați mai avut două surori? 

V.C.: Încă o soră. 

Ș.U.: Mama cu două fete...? 

V.C.: Mama cu două fete, săraca, nu știa cum să plecăm și cu ce ! 

Ș.U.: Deci era o simplă țărancă? 

V.C.: Nu era! Tatăl meu a fost învățător ... 

Ș.U.: Tată...