Fundația Negru Vodă, în colaborare cu Biblioteca Universității Transilvania 

din Brașov, cu sprijinul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ? 

CNSAS - vă invită să vizionați expoziția documentară "Deportarea etnicilor germani 

din Romania la muncă forțată în URSS. O reconstrucție din documente"

ExpoziŃia cuprinde peste 200 de documente din arhivele CNSAS, legate de 

dramaticele evenimente de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când 

ocuparea țărilor din estul Europei de către armatele sovietice a însemnat începutul 

unei perioade marcată de încălcări grave ale drepturilor și libertăților cetățenești, de 

fapte care au distrus viața multor generații de oameni.  

Între gravele acte de încălcare a celor mai elementare drepturi ale omului și 

cetăŃeanului, săvârșite din ordinele ocupanților sovietici, s-au înscris și marile 

dislocări și deportări de populații din regiunile și țările devenite sateliți ai URSS. 

Astfel, între anii 1945-1949, a avut loc deportarea in URSS a etnicilor germani din 

Polonia, România, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia și Tările Baltice.

Privitor la situația etnicilor germani din România, un document datat la 

mijlocul anului 1945, prezintă date generale ale derulării acestei operațiuni ordonate 

de sovietici, căreia i-au căzut victime peste 70.000 de oameni. 


 Tematica expoziției descrie unele momente ale calvarului etnicilor germani din 

România: 

- Pretexte ale deportării etnicilor germani în URSS 

- Preliminariile deportărilor 

- Deportarea reflectată în documentele Securității 

- Reacții interne și internaționale în legătură cu deportarea etnicilor germani 

- Cazuri fericite. Cum au scăpat de la deportare unii dintre etnicii germani 

- O altă formă a represiunii celor rămași în țară. Lagărele de muncă 

- Destine individuale ale celor deportați 

- Consecințe directe și indirecte ale deportărilor.  

 

Expozitia este găzduită în Aula Universității, Str. Iuliu Maniu, Nr. 41 A, în 

perioada 3-11 iunie 2010, între orele 10,00 ? 16,00. Vă invităm la deschidere, în data 

de 3 iunie 2010, ora 13,00, când din partea CNSAS vor participa d-na dr. Denisa 

Florentina Budeancă și d-nul Liviu Burlacu. 

 

Prof. Dr.ing. Elena Helerea,  

Director Biblioteca Universității Transilvania din Brasov 

 

Prof. Florentin Olteanu 

Președinte Fundația Negru Vodă Făgăraș