Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.) și Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" au inițiat, în luna octombrie a anului 2010, proiectul Conferința Națională <Comunismul Românesc> (C.N.C.R.). Proiectul își propune instituționalizarea unei conferințe naționale dedicate dezvoltării studiilor privind comunismul românesc în context european. Conferința - care are un caracter interdisciplinar și se adresează tuturor celor interesați de analizarea comunismului românesc - se va organiza în sala de conferințe a Institutului de Istorie "Nicolae Iorga" în luna martie a fiecărui an. Pentru a susține pe termen lung acest proiect este nevoie însă de un efort comun, ce presupune și crearea unei rețele naționale de instituții publice și organizații neguvernamentale care doresc să sprijine instituționalizarea unei conferințe anuale dedicate comunismului românesc. Prima ediție a C.N.C.R. se va desfășura în perioada 17-18 martie 2011 la București cu sprijinul Fundației Konrad Adenauer - Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est și va avea ca scop prezentarea proiectului C.N.C.R. și crearea rețelei menționate. La această primă ediție a conferinței sunt invitate instituții și organizații neguvernamentale care dezvoltă proiecte pe cel puțin una dintre următoarele direcții prioritare privind avansul cunoașterii în domeniu: (1) Acces la surse, (2) Cercetare științifică, (3) Educație la nivel superior și preuniversitar și (4) Reprezentări publice și memorializare, și care prezintă un raport instituțional în acest sens.

PROGRAMUL CONFERINȚEI ȘI AL EVENIMENTELOR ASOCIATE CU ACEASTA

ZIUA I, 17 martie 2011:

11:00-12:00

Inaugurarea expoziției "Tinerețea mea în comunism"
Locație: Muzeul Național de Istorie a României, Calea Victoriei, nr. 12, sector 3, București.

14:00-14:45

Deschiderea oficială a Conferinței Naționale <<Comunismul Românesc>>, Ediția I
Locație: Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Bulevardul Aviatorilor, nr. 1, sector 1, București.

(Lucrările conferinței vor fi traduse simultan la cască în limba engleză. The conference will benefit from simultaneous translation into English.)

o Cuvânt de deschidere: Ovidiu CRISTEA, Director, Institutul "Nicolae Iorga"

o Prezentarea proiectului conferinței: Dragoș PETRESCU, Președinte al Colegiului CNSAS

o Fundația "Konrad Adenauer" și susținerea proiectelor legate de trecutul recent: Thorsten GEISSLER, Director, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est

15:00-16:30

SECȚIUNEA I - Sursele comunismului românesc: De la documente la mărturii orale

o Dorin DOBRINCU, Arhivele Naționale ale României

o Silviu B. MOLDOVAN, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

o Romulus RUSAN, Fundația "Academia Civică"

Moderator: Virgiliu ȚÂRǍU, Vicepreședinte al Colegiului CNSAS

16:30-17:00  Pauză de cafea

17:00-18:45

SECȚIUNEA a II-a - Cercetare științifică: Instituții, metode, programe (I)

o Cristian VASILE, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", București

o Flavius SOLOMON, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol", Iași

o Lucian NASTASĂ, Institutul de Istorie "George Barițiu", Cluj-Napoca

o Miodrag MILIN, Institutul de Cercetări Socio-Umane "Titu Maiorescu", Timișoara

Moderator: Cosmin POPA, Institutul "Nicolae Iorga"

18:45-19:45 Masa de seară

20:00-22:00 Festivalul de film documentar dedicat drepturilor omului One World Romania: "Dușmanii poporului" (Cinema Eforie)


ZIUA a II-a, 18 martie 2011:

9:00-10:45

SECȚIUNEA a III-a: Cercetare științifică: Instituții, metode, programe (II)

o Ioan STANOMIR, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

o Doru RADOSAV, Institutul de Istorie Orală Cluj-Napoca

o Octavian ROSKE, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului

o Ion CALAFETEANU, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989

Moderator: Mioara ANTON, Institutul "Nicolae Iorga"

10:45-11:15 Pauză de cafea

11:15-13:00

SECȚIUNEA a IV-a - Educație la nivel universitar; Concepte, teorii, programe de studiu (I)

o Andrei ALEXANDRESCU, Facultatea de Istorie, Universitatea din București

o Cristina PETRESCU, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

o Ovidiu BURUIANĂ, Facultatea de Istorie, Universitatea "A. I. Cuza", Iași

o Sorin RADU, Facultatea de Istorie și Patrimoniu "Nicolae Lupu", Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Moderator: Lucian NASTASǍ, Institutul "George Barițiu" Cluj-Napoca

13:00-13:15

Prezentarea numerelor 3 și 4 ale Caietelor CNSAS; participă Ilinca IORDACHE, coordonator programe Fundația "Konrad Adenauer" pentru România și Republica Moldova.

13:15-14:30 Masa de prînz

14:30-16:15

SECȚIUNEA a V-a - Educație la nivel universitar; Concepte, teorii, programe de studiu (II)

o Virgiliu ȚÂRĂU, Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea Babeș-Bolyai

o Smaranda VULTUR, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Timișoara

o Florin ANGHEL, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea Ovidius, Constanța

o Sorin DAMEAN, Catedra de Istorie, Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova

Moderator: Ioan STANOMIR, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

16:15-16:45 Pauză de cafea

16:45-18:45

SECȚIUNEA a VI-a - Memorializare: De la mărturiile victimelor la instituționalizarea memoriei

o Maria MATEONIU, Muzeul Țăranului Român

o Muzeul Național de Istorie a României - Prezentare colectivă: Ernest Oberländer TÂRNOVEANU, Oana ILIE, Florin GEORGESCU și Cornel ILIE

o Octavian BJOZA, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR)

o Florin POSTOLACHI, Asociația 15 Noiembrie 1987 Brașov

o Teodor MĂRIEȘ, Asociația 21 Decembrie 1989

o Marius OPREA, Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România

Moderator: Romulus RUSAN, Fundația "Academia Civică"

18:45-19:30 Sesiunea de închidere a conferinței

o Concluzii: Dragoș PETRESCU, CNSAS

o Cuvînt de încheiere: Ovidiu CRISTEA, Institutul "Nicolae Iorga"

19:30-20:30 Masa de seară