Cuvant inainte

Stefania Cristescu (12 februarie 1908-29 martie 1978) s-a nascut la Craiova, unde a urmat scoala primara si liceul "Regina Elisabeta" trecîndu-si, în 1927, examenul de bacalaureat. In toamna aceluiasi an se înscrie la Facultatea de Filozofie si Litere din Bucuresti. In 1930, obtine licenta în Filozofie (sesiunea din primavara) si în Filologie (sesiunea din toamna). Intre 1930-1932 urmeaza cursuri de doctorat în Sociologie si Filologie cu D. Gusti si O. Densusianu si lucreaza la Institutul de Statistica. Perioada aceasta a studiilor în tara este prezentata de Stefania Cristescu în cererea de bursa de studii în strainatate pe care a adresat-o Decanului Facultatii de Filozofie si Litere în cursul anului 19321. O reproducem aci (2):

Domniei Sale

Domnului Decan al Facultatii de Filosofie si Litere

Bucuresti

Domnule Decan,

Subsemnata, Stefania Cristescu, licentiata cu calificativul "Magna cum laude" în Filosofie (sesiunea iunie 1930) si cu calificativul "cum laude" în Filologia Moderna (sesiunea octombrie 1930), avand ca obiecte principale de licenta Filologia Romanica si Sociologia, va rog sa binevoiti a-mi acorda, pe anul scolar 1932-33, o bursa de studii pentru strainatate.

Preocupata de problemele de Sociologia Limbii (fapt pe care-l dovedeste si Teza mea de Licenta în Filosofie, intitulata Linguistica Sociala, marturisind încercarea mea de lamurire teoretica asupra aspectului social al cercetarilor linguistice), socotesc necesara, pentru desavarsirea culturii mele în aceasta ramura, si o frecventare3 a profesorilor A. Meillet, Jules Vendryes, H. Delacroix din Paris.

În sprijinul cererii, pot aduce recomandatiile D-lor Profesori în ale caror seminarii am lucrat.

De altfel, am lucrat si practic, pe teren, luand parte în ultimii trei ani la cercetarile monografice întreprinse de seminarul de sociologie în colaborare cu sectia sociologica a Institutului Social Roman, de sub conducerea D-lui Prof. D. Gusti.

În cercetarea mea speciala, am fost dirijata de principiile linguistice ale scolii D-lui Prof. Ovid Densusianu, pe care le-am alaturat cu mult folos de îndrumarea sociologica a cercetarilor monografice.

Cercetarea mea personala încearca sa prinda, în cadrul general al problemelor de limba, aspectul interesant atat pentru linguist cat si pentru sociolog al "limbajului magic", ca unitate de limba cu repercusiuni în viata linguistica a satului romanesc.

Pregatesc un studiu asupra "Practicii magice a descantatului în satul basarabean Cornova" (cu privire speciala asupra limbajului magic), din care un fragment, Descantat de strans în satul Cornova, a aparut în numarul 1-4, anul X al "Arhivei pentru stiinta si reforma sociala", iar materialul propriu-zis (Descantece din trei sate romanesti: Dragus, Runcu si Cornova) va apare în revista Institutului de Filologie si Folklor, "Grai si Suflet".

Situatia mea materiala îndreptateste cererea de fata. Orfana de tata, am avut în anii mei de Universitate bursa oferita de seminarul de Filologie Romanica de sub conducerea D-lui Prof. Ovid Densusianu, iar în cei doi ani urmatori licentelor mele, m-am întretinut lucrand în Oficiul de Studii al Directiei Recensamantului General al Populatiei.