Chestionarul pentru studiul credintelor, practicelor si agentilor magici în satul romanesc, "Sociologie romaneasca", I (1936c), nr. 4, p. 36-38.

Cum descînta "de întors" Ana Danila din satul sant, "Sociologie romaneasca", I (1936d), nr. 5, p. 36-39.

Dialectologia geografica, morfologia culturala si stiinta neamului în Germania, "Sociologie romaneasca", I (1936e), nr. 6, p. 28-33.

L'agent magique dans le village de Cornova (Bessarabie), "Arhiva pentru stiinta si reforma sociala", XIII (1936f), "Mélanges D. Gusti", nr. 1, p. 119-137 [comunicare la al XII-lea Congres international de Sociologie, Bruxelles, 25-29 august 1935).

Primul Congres international de folclor, "Sociologie romaneasca", III (1938a), nr. 7-9, p. 383-388.

Romulus Vulcanescu: Scurta privire asupra Mitologiei romanesti. Craiova, 1938, "Sociologie romaneasca", III (1938b), nr. 7-9, p. 407-409.

Paul Saintyves: Manuel de Folklore: Paris, Librairie E. Nourry, 1936, in 8o, VII + 218 p., "Sociologie romaneasca", III (1938c), nr. 10-12, p. 579-584.

Éléments magiques dans la vie spirituelle des paysans roumains de diverses régions du pays. 2. La méthode pour l'étude des croyances et pratiques magiques, (in) XIVe Congr?s international de Sociologie - Communications, Bucarest: Institut de Sciences Sociales de Roumanie, l940b, p. 3-15 (aparuta si în extras, 20 p.).

Cercetarea credintelor si riturilor domestice ale taranimii romanesti (in) Indrumari pentru monografiile sociologice, Bucuresti, l940c.

O poeta populara: Veronica Gabudean, "Revista de Folclor", II (l957), nr. 1-2, p. 99-124.

Publicatii despre lucrarile sociologice ale Stefaniei Cristescu-Golopentia

Despre volumul Gospodaria în credintele si riturile magice ale femeilor din Dragus (Fagaras), 1941: Raport al D-lui Dim. Gusti, "Analele Academiei Romane - Desbaterile", LXI (1940-1941), p. 221 - sedinta de la 31 mai 1941; Mircea Tiriung: Stefania Cristescu-Golopentia. Gospodaria..., "Sociologie romaneasca", IV (1942), nr. 7-12, p. 631-632.

Despre volumul Credinte si rituri magice, 1944: P. Comarnescu. Tipariturile scoalei Sociologice de la Bucuresti, "Revista Fundatiilor Regale", XI (1944), nr. 9 (septembrie), p. 645-647.

Despre volumul Descîntece din Cornova-Basarabia, 1984: recenzii cu acest titlu publicate de Paul H. Stahl, "Études et documents balkaniques et méditéranéens" (Paris) 7 (1985), p. 163; Monica Bratulescu, "Journal of American Folklore", 99 (1986), p. 336-337; Andrei Pandrea, "Cuvantul romanesc" (Canada), martie 1985; R. Pelazza, "Lupta" (Paris), 24 (1984), 15 octombrie, p. 6; Frank Alvarez-Pereyre, La mémoire retrouvée, la mémoire qui construit, "Meridies", 1990, p. 310-315; I. Datcu, "Revista de lingvistica si stiinta literara" (Chisinau), nr. 4, 1992, p. 97-98; I. Datcu, Magie la Cornova-Basarabia, "Literatorul", nr. 11 (28), 20 martie 1992, p. 10.

Sanda Golopentia. Love Charms in Cornova, Bassarabia (in) Studies in Moldovan: The History, Culture, Language and Contemporary Politics of the People of Moldova, edited by Donald L. Dyer, East European Monographs, Columbia University Press, 1996, p. 145-205. Articolul contine analiza unor descîntece de dragoste culese la Cornova, în 1931, de Stefania Cristescu.

Sanda Golopentia. Cristescu Golopentia Stefania (in) Sociologi romani. Mica Enciclopedie, Bucuresti: Editura Expert, p. 138-141.

Sanda Golopentia

Providence, 12 octombrie 2001