8 Urmand simplei detasari, numirea în aceasta functie e comunicata prin urmatoarea scrisoare: "Serviciul Social/ Institutul de Cercetari Sociale al Romaniei/ Presedinte activ: M.S. Regele/ Bucuresti, 22 martie 1939/ Fundatia "Principele Carol"/ Domnisoara,/ Va aducem la cunostinta ca, prin decizia Nr. 3065 din 11 martie 1039, a d-lui Prof. D. Gusti, vice-presedintele Institutului de Cercetari Sociale al Romaniei, ati fost numita, potrivit Legii Serviciului Social si Statutelor Institutului de Cercetari Sociale al Romaniei, pe data de 1 aprilie 1939, în postul de sefa a Cercetarilor pentru manifestarile spirituale, la Directia Cercetarilor, cu diurna Lei 4 000 pe luna./ Secretar General ss. Al. Costin/ Director administrativ, ss Colonel Corciu/ Domnisoarei Stefania Cristescu/ Bucuresti".

9 În sensul "care a nascut de curand".

10 Bucuresti: Cartea romaneasca, 1998.

11 Cf. C. Brailoiu, Opere/Oeuvres, vol. IV, editia Emilia Comisel, Bucuresti: Editura muzicala a Uniunii compozitorilor din R.S.R., 1979, p. 93-258 respectiv vol. II, 1969, p. 205-223. Ultimul studiu figureaza si în C. Brailoiu, Probl?mes d'ethnomusicologie, editat de Gilbert Rouget, Geneva: Minkoff Reprints, 1973, p. 135-150. 2