În asteptarea unei solutionari favorabile a acestei cereri, pe care o socotesc îndreptatita, va încredintez, Domnule Decan, de respectul meu deosebit./ ss Stefania Cristescu

In urma acestei cereri, la sfarsitul anului 1932, Stefania Cristescu pleaca la Paris cu o bursa de studii a Statului francez. Va urma aci cursuri de lingvistica, etnografie si sociologie cu Marcel Cohen, J. Vendry?s, A. Meillet si Marcel Mauss la Sorbona, École Pratique des Hautes Etudes si Coll?ge de France obtinînd, în 1934, diploma Institutului de Etnologie de la Sorbona. Diploma, semnata de Rectorul Universitatii din Paris, S. Charlety, si de Presedintele Comitetului de directie al Institutului de Etnologie, L. Lévy Bruhl, are urmatorul cuprins:

Université de Paris

Institut d'Ethnologie

DIPLÔME

L'Institut d'Ethnologie

Vu l'article 1er, par. 4, du Décret du 31 juillet 1920;

Vu la délibération du Conseil de l'Université de Paris en date du 24 novembre 1924, aprouvée par le Décret du 1er ao?t 1925,

déclare que Mlle Cristescu, Stefania de nationalité roumaine née le 12 février 1908 ? Craiova (Roumanie) ayant satisfait aux examens de l'Institut, est jugée digne par le Comité directeur suivant délibération du 19 juin 1934 d'obtenir le dilpôme de l'Institut d'Ethnologie qui lui est, en conséquence, conféré, mention tr?s bien./ Le Recteur, Président du Conseil de l'Université de Paris:/ ss S. Charlety/ Le Président du Comité directeur de l'Institut d'Ethnologie: ss L. Lévy Bruhl

Reproducem în cele ce urmeaza si doua scrisori adresate adresate Profesorului Gusti de tanara bursiera, în care aceasta îi prezinta perspectivele si optiunile specializarii ei. Prima este scrisa la scurt timp dupa sosire:

14 dec[embrie 1]932, Paris

Domnule Profesor,

S-ar putea ca împrejurarile, neasteptat de îmbucuratoare, în care-mi încep lucrul meu aici, sa poarte în oarecare masura si ele vina curajului meu de a va scrie acum.

Oricum însa, permiteti va rog, timiditatii mele sa strecoare asa o parte din multumirea mea ce nu încape în cuvinte.

Abia ajunsa aici, mai înainte chiar de a face cunostinta cu Universitatea, asa cum dicteaza legile începutului unui an scolar, am si fost invitata de D-l Prof. Bouglé la o sedinta a Institutului de Sociologie si pana sa bag bine de seama eram gata prezentata D-lor Prof. Mauss, L. [Lévy] Bruhl, Simiand, Maunier... Faptul acesta a facut ca, în timp de cateva zile numai, sa pot sti, în linii mari, tot ce pot face si castiga aici.

Ca studenta a Sorbonei, audiez cursurile de Sociologie ale Prof. Bouglé, care se ocupa îndeaproape de tot ce fac.

Lucrez apoi Linguistica cu Prof. J. Vendry?s la École Pratique des Hautes Études si cu Prof. M. Cohen (Metode de culegeri linguistice, Înregistrari...) la Institutul de Etnologie; Etnografie, cu Prof. Mauss si Rivet. Prof. Maunier, Presedintele Societatii de Folklor Francez si Colonial, m-a invitat la sedintele acestei Societati unde, pe langa ocazia de a cunoaste de aproape organizarea lucrului de aci, voi avea posibilitatea lucrarilor practice la Muzeul[4] de Etnografie.