Evoluția publicațiilor bucovinene între 1991-2006

La 24 august 1991 Ucraina devine stat independent. Tot în acest an este elaborată o lege cu privire la drepturilor minorităților naționale. Acest fapt contribuie la incercările intelectualitații românești din regiunea Cernăuți de ?a-și reafirma drepturile, ca populație autohtonă, la istoria de aproape doua milenii pe aceste locuri, la o viață spirituală deplină, fără restricții și opreliști fățișe sau ascunse de ochii lumii? (G.și L.Bostan, pag.15). Astfel, din 1990 încep să apară unele publicații periodice în limba română care vor avea ca obiectiv informarea, revalorificarea creației poetice orale, moștenirii literare, evoluarea noilor talente.

Apar revistele și  ziarele: Plai românesc (1990 și are ca redactor-sef pe Vasile Tărâțeanu, iar din 1995 pe Ștefan Broască); Glasul Bucovinei (apare trimestrial din 1994, redactor Alexandrina Cernov); Țara Fagilor (almanah literar cultural, apare din 1992 sub coordonarea lui Dumitru Covalciuc); Arcașul (revistă lunară apare din 1995, director Vasile Tărâțeanu); Concordia (săptămânal republican, apare din 1995, redactor-sef Simion Gociu); Făgurel ( revista copiilor români din Ucraina, apare din 1995, director Simion Gociu); Gazeta de Herța (săptămânal raional, apare din 1993 și are până în 1995 ca redactor-șef pe Simion Gociu, apoi pe Vasile Bâcu). Mai apar revistele: Miorița (între 1993-1994, director Dumitru Covalciuc); De la Nistru până la Tisa (apare într-un singur număr în anul 1993); Septentrion Literar (1999, organ al Reuniunii Scriitorilor Români din Cernăuți, președinte Ilie Tudor Zegrea).

Începând cu anul 2002 apare săptămânalul regional Libertatea cuvantului, care este o traducere a ziarului ucrainean Vilne slovo (redactor-șef pentru edița în limba română, Romeo Craciun), iar în 2003, revista Familia (redactor-șef Vasile Bâcu).

Aceste publicații contribuie la dezvoltarea limbii române în regiunea Cernăuți, la revenirea la alfabetul latin (pe care mulți dintre românii din zonă nu-l cunoșteau decât de la limba franceză pe care au studiat-o în școală), la tradițiile culturale?