La mai bine de zece ani de la suspendarea Foii Societatii?, este înființată la Cernăuți revista literară Aurora Romana, organ beletristic literar al ?Societații pentru cultură și literatură romănă în Bucovina?, care apare lunar între 1881 și 1884. Revista este redactată și editată de Ion Bumbac și publică materiale etnografice și folclorice semnate de Simion Florea, Dumitrie Dan, Constantin Morariu. Cu timpul, Aurora Romana  a devenit organul personal de publicitate a lui Ion Bumbac și, din lipsă de interes, în ianuarie1884 dispare.

Între iulie 1878 și martie 1896 la Cernăuți mai apare și  Amicul poporului, organ și proprietate a ?Societații pentru lărgirea de cunoștințe folositoare de poporul de la țara din Bucovina?. Apare bilunar având ca redactori responsabili pe Andrei Miculici, Demitrie Isopescul, iar ca editor pe Silvestru Morariu-Andrievici.

Între 1891-1897 și între 2 aprilie-1 noiembrie 1906 la Cernăuți apare Gazeta Bucovinei, publicație literară bisăptămânală. Apare în locul Revistei politice (editată la Suceava intre1886-1891) și continuă lupta politică a revistei sucevene care apăra poziția românilor în viața publică din Bucovina. Are și un supliment întitulat Foaia săteanului (mai ? decembrie 1891). În Gazeta Bucovinei își publică lucrările T.V. Stefanelli, C. Berariu, C. Morariu, C. Verdi. De asemenea, sunt reproduse multe opere ale lui Mihai Eminescu, George Coșbuc sau Barbu Delavrancea.

Câțiva studenți de la Universitatea din Cernăuți tipăresc, între 1892-1893, revista Încercari literare. Este redactată de St. Bodnarescu și publică proză, versuri, materiale folclorice. Apare în locul revistei Tinerimea română (revistă literară care se editează la Cernăuți într-un singur numar, litografiată, în luna ianuarie 1892, de același redactor).