Dispariția magazinului Gazeta Bucovinei este înlocuită de ziarul Patria (1897-1900). Patria, gazeta politică și culturală apare de trei ori pe săptămână sub conducerea lui Dimitrie Bucevschi și Erost Levescu, ajutati în activitatea lor politico-natională de bănățeanul Valeriu Braniște (fost director al Tribunei). La revistă colaborează: G. Coșbuc, St.O. Iosif, Al. Ciura, I.Al. Bratescu-Voinești, C. Berariu, Valeriu și Victor Braniște. Ziarul cuprinde și reproduceri din periodice apărute în Transilvania, Moldova și Muntenia. Reapare între 7 februarie 1909 și 27 noiembrie 1910.

Dupa dispariția Patriei la Cernauti apare ziarul Timpul, scos de trei ori pe saptamană între iulie 1900-ianuarie 1901, fiind redactat și editat de T. Andoni. Acest ziar, după cum scrie Constantin Loghin în Istoria literaturii romane din Bucovina, a avut un răsunet slab în presa bucovineană.

În august 1890 este înființat Partidul Național în frunte cu Iancu Flondor și G. Popovici, care au ca organ (propriu) ziarul Desteptarea, o gazetă pentru popor destinată educației sătenilor. Ziarul își propunea să publice articole de istorie referitoare la trecutul Bucovinei, povestiri istorice, știri diverse din imperiul Austro-Ungar și din România. Apare bilunar la Cernăuți (1893-1904), sub direcția lui C. Morariu (fondator). Publicația ajunge la românii din toate ținuturile românești vecine. ?Ziarul a adus lucruri trebuincioase  pentru popor cum ar fi tălmăcirea legilor, sfaturi economice, părți din istoria lumii și a românilor, sfaturi practice, îndemnuri patriotice?? (C.Login, pag.246)

Între 15 noiembrie 1907 și 1 noiembrie 1908 la Cernăuți apare un alt ziar cu același titlu (Desteptarea). Este o gazeta populară, bilunară, sub directia unui comitet. Redactor responsabil este Șt. Scarlat, fondator - I.Gramada, iar Societatea ?Junimea? este menționată ca editor proprietar. Reapare între 1921-1922.

După dispariția revistei Încercari Literare (1892-1893), între 1 ianuarie-15 decembrie 1903 la Cernauti este editată sub conducerea lui Aurel Onciul revista Privitorul, care avea ca tematică analiza condițiilor de trai ale românilor bucovineni. Printre colaboratori sunt mentionați: I.F. Buricescu, A.Vranceanu, Z.Voroncea ș.a.

Vointa poporului ( 1902-1908) este o revista bilunară populară redactată succesiv de N. Gherman, D. Voroncea, St. Diaconu, M.I.Berariu și D.Sidoriuc.