Revista bisericească și literară Candela, apare lunar între 1882 și 1914 și este redactata de V.  Mitrofanovici, Isidor Vorobchevici. Reapare în anul1925.

Viitorul, o altă revistă religioasă, publicată de clerul ortodox-român din Bucovina, apare bilunar sub redacția lui Adrian Bocea și a lui T.Andoni. Editorul și proprietarul revistei este Ambrasiu Gribovici.

La 24 septembrie 1906 Partidul National scoate ziarul Apararea natională (își încetează apariția la 11 septembrie 1908). Este o gazetă politico-natională ?independentă?, cu  trei apariții pe saptămâna, la Cernauti, având ca redactor responsabil pe Deonisie Voronca, iar ca editori, proprietari și colaboratori pe E.Antonovici, V.Halip. Acest ziar atinge apogeul la alegerile din 1907  ??când se duce cea mai sfâșietoare și dezgustătoare companie electorală. Se aruncă cele mai grele cuvinte, se poartă cel mai violent limbaj, se tipăresc cele mai murdare tablouri, se descoperă cele mai intime păcate familiale? (C.Login, pag.280 ).

O gazetă politică scoate și Gr. Halip cu titlul Apararea neamului (26 aprilie-17 septembrie1908), dar care cuprinde și reproduceri din I. Creangă sau V.A.Urechea.

Foaia poporului (4 decembrie 1909-3 noiembrie 1918), era o gazetă politică, national-țărănistă, editată de A.Gherman și A.Onciul, având ca redactor responsabil pe G. Bor și redactori pe D. Sidoriuc, Francisc cavaler de Dragomirna. Sunt publicate reproduceri din operele lui Emil Garleanu, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu. Gazeta scoate și un supliment întitulat Foița Centralei însotitorilor economiei române din Bucovina (12 iunie 1910-31 decembrie 1911).